Innmelding av tidsskriftopplysninger

Er du i tvil om utfylling, ta kontakt med oss på 22 08 39 01. BS Tidsskriftformidlingen i Biblioteksentralen er avhengig av at korrekt informasjon registreres.