Åpenhetsloven

Den nye åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. 

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Rapporten vår redgjør for aktsomhetsvurderingene vi har gjennomført i 2022. Vi forteller også om tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for negative konsekvenser selskapets aktivitet og forretningsforbindelser kan ha for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

 

Klikk her for å laste ned vår årlige rapport knyttet til åpenhetsloven

Klikk her for å lese styrets rutiner rundt åpenhetsloven