Få hjelp til innkjøp og samlingsutvikling

Vi velger de mest aktuelle titlene til biblioteket i god tid før bøkene kommer ut, og leverer dem etter hvert som de kommer. Med BS bokpakker er du sikret at biblioteket får et godt utvalg av nye bøker levert til utgivelsesdatoen.

Les mer

Få hjelp til innkjøp og samlingsutvikling


Vi velger de mest aktuelle titlene til biblioteket i god tid før bøkene kommer ut, og leverer dem etter hvert som de kommer. Med BS bokpakker er du sikret at biblioteket får et godt utvalg av nye bøker levert til utgivelsesdatoen

Les mer

Bibliotekenes bokhandel

 

Biblioteksentralen har vært bibliotekenes fremste bokhandel siden 1952. Vi har spesialisert oss på gode innkjøpsløsninger og har lang erfaring som leverandør av bøker og medier med skreddersydde bibliotekløsninger. Nylig overtok vi også Tidsskriftformidlingen og kan levere tidsskrift og magasiner til alle bibliotek i Norge.
 

Gå til bokhandel for fysiske medier 

Gå til bokhandel for digitale bøker

Bibliotekenes bokhandel

 

Biblioteksentralen har vært bibliotekenes fremste bokhandel siden 1952. Vi har spesialisert oss på gode innkjøpsløsninger og har lang erfaring som leverandør av bøker og medier med skreddersydde bibliotekløsninger. Nylig overtok vi også Tidsskriftformidlingen og kan levere tidsskrift og magasiner til alle bibliotek i Norge.


Gå til bokhandel for fysiske medier 

Gå til bokhandel for digitale bøker

FiksFerdig

 

FiksFerdig er Biblioteksentralens nyutviklede løsning for merking av bøker. Biblioteket mottar bøkene ferdig merket med strekkode, oppstillingsbokstaver, deweynummer og programmert RFID-brikke. Da kan de lånes ut til leserne med én gang!
 

Les mer om FiksFerdig

FiksFerdig

 

FiksFerdig er Biblioteksentralens nyutviklede løsning for merking av bøker. Biblioteket mottar bøkene ferdig merket med strekkode, oppstillingsbokstaver, deweynummer og programmert RFID-brikke. Da kan de lånes ut til leserne med én gang!
 

Les mer om FiksFerdig

En samlende

utviklingspartner

 

Biblioteksentralens rolle er å støtte bibliotekenes samfunnsoppdrag. Vi skal være en viktig samarbeidspartner i utviklingen av de tjenestene bibliotekene trenger for å fremme lesing og kunnskap til alle, også i en mobil og digital tid.
 

Les mer på bibliotekeneshus.no

En samlende

utviklingspartner

 

Biblioteksentralens rolle er å støtte bibliotekenes samfunnsoppdrag. Vi skal være en viktig partner i utviklingen av plattformer og programvare som bibliotekene trenger for å fremme lesing og kunnskap til alle, også i en mobil og digital hverdag.
 

Les mer på bibliotekeneshus.no

Libry Content

 

Biblioteksentralen utvikler den nye nettside- og formidlingsplattformen Libry Content til norske folkebibliotek. Sammen med Redia og BookBites leverer vi også andre nyskapende og engasjerende produkter til selvbetjening og formidling i bibliotek.
 

Gå til bibliotekprodukter

Libry Content

 

Biblioteksentralen utvikler den nye nettside- og formidlingsplattformen Libry Content til norske folkebibliotek. Sammen med Redia og BookBites leverer vi også andre nyskapende og engasjerende produkter til selvbetjening og formidling i bibliotek.
 

Gå til bibliotekprodukter

Forrigebok

 

Forrigebok er et digitalt verktøy der du kan beskrive leseopplevelser ved hjelp av lesersørvis og appellfaktorer og utforske koblinger til lignende bøker. Verktøyet er utviklet av Biblioteksentralen for ansatte i norske bibliotek.


Gå til forrigebok.no

Forrigebok

 

Forrigebok er et digitalt verktøy der du kan beskrive leseopplevelser ved hjelp av lesersørvis og appelltermer og utforske koblinger til lignende bøker. Verktøyet er utviklet av Biblioteksentralen for ansatte i norske bibliotek.


Gå til forrigebok.no

Dette er Biblioteksentralen

 

Biblioteksentralen er eid av 352 kommuner og 9 fylkeskommuner og har levert bøker, kompetanse og tjenester til alle landets folkebibliotek siden 1952. Vi er et ideelt samvirkeforetak, der all fortjeneste går tilbake til utvikling av nye og bedre produkt og tjenester.
 

Bli bedre kjent med Biblioteksentralen

Dette er Biblioteksentralen

 

Biblioteksentralen er eid av 352 kommuner og 9 fylkeskommuner og har levert bøker, kompetanse og tjenester til alle landets folkebibliotek siden 1952. Vi er et ideelt samvirkeforetak, der all fortjeneste går tilbake til utvikling av nye og bedre produkt og tjenester.
 

Bli bedre kjent med Biblioteksentralen