Ønsker du å få bøkene levert FiksFerdig for utlån?

Med Biblioteksentralens nye løsning er bøkene ferdig merket før de sendes.
Biblioteket mottar bøkene hylleklare og klare til å lånes ut.

Ta kontakt for en gratis prøveperiode

En boktralle med ferdig-merkede bøker trilles rakst forbi

Med FiksFerdig får du:
 

 • Ferdig merkede bøker med strekkode, oppstillingsbokstaver, deweynummer og programmert RFID-brikke.

 • Katalogposter og metadata til alle bøker og medier.

 • Et standardisert og fleksibelt merkesystem utviklet i tett samarbeid med bibliotek av varierende størrelse.

 • Nye bøker raskere ut på hyllene.

 • Frigjort tid fra manuelt rutinearbeid.

Tjenesten koster kr 39,- pr bok (ekskl. plasting)

Et intuitivt merkesystem
 

FiksFerdig leveres med Bibbi-data inkludert, og er kompatibel med alle biblioteksystemer, forutsatt at biblioteket har en innkjøpsmodul. Uten innkjøpsmodulen vil ikke biblioteksystemet kjenne til eksemplaret når den fysiske boka mottas i biblioteket.

FiksFerdig omfatter alle papirbøker fra Biblioteksentralen, inkludert BS Bokpakker, bøker kjøpt gjennom abonnement og Kulturfondbøker.

Merkingen er intuitiv og enkel for lånerne å navigere etter og et enkelt verktøy for ansatte til formidling blant hyllene.

En hylle med bøker pent merket med hvite lapper nederst på ryggen. En hånd velger seg ut en bok fra hyllen.

«Vi har lenge ønsket å få bøkene våre hurtigere ut til lånerne, og med FiksFerdig får vi det til! Dessuten er det nå enda enklere for både skoleelever, ryddehjelper, vikarer, bibliotekarer, formidlere og til og med sjefene å få satt på plass bøkene riktig.»

 

Pilotkunde, Sølvberget bibliotek

Fleksibelt og standardisert

 

De fleste bibliotek har sin bestemte måte å organisere bøkene på hyllene. Plassering tilpasset bibliotekrommet og lånerne ligger det mye faglighet i, og det er viktig at bibliotekene beholder eierskapet til denne typen formidling.

Merkene som brukes i FiksFerdig er utviklet med tanke på nettopp dette. Det betyr at merkene ikke angir en eksakt hylleplassering, men inneholder opplysninger om bøkene som gjør det lett for det enkelte bibliotek å finne riktig plassering for boken i sitt system. Dette er en ny og oppdatert måte å tenke merking på i biblioteksammenheng.

Merkingen gir også en verdifull fleksibilitet til å kunne omorganisere samlingen uten å måtte merke om bøkene.

Vanlige spørsmål

 • Må vi ha et abonnement på metadata?

  Nei, metadata er inkludert i prisen for FiksFerdig. Det betyr at dersom dere allerede har et BIBBI-abonnement, vil dette bli avsluttet når dere går over til FiksFerdig.

 • Hva slags biblioteksystem trenger vi?

  FiksFerdig er kompatibel med alle biblioteksystemer, forutsatt at biblioteket har en innkjøpsmodul. Når vi sender bøkene fra oss, er RFID-brikken ferdig programmert og strekkoden er allerede koplet til det riktige eksemplaret i biblioteksystemet deres. Det er denne ferdige koplingen mellom det fysiske eksemplaret og strekkoden som innkjøpsmodulen muliggjør.

 • Vi har flere filialer/avdelinger, blir dette også merket?

  Ja, dersom dere ønsker det, vil vi trykke filial/avdelings-navn på strekkoden sammen med det overordnede biblioteknavnet.

 • Kan vi få FiksFerdig på u-plastede bøker?

  Ja, det går helt fint. Strekkodelappen og ryggmerket forsterkes med boktape, slik at de sitter godt og ikke blir slitt. 

 • Hvor plasseres merkene?

  RFID-brikken plasseres på innsiden av bakre bokperm. Dersom vi må klistre over et bilde eller annen informasjon, forsøker vi selvsagt å plassere den der den gjør minst skade. Strekkodelappen plasseres over bøkens ISBN-strekkode på baksiden av boken. Ryggmerket står sentrert på bokryggen omtrent 2 mm fra kanten. Dersom boken er for smal, plasseres ryggmerket på baksiden av boken nederst til høyre. 

  På manga-bøker bestemmes forside og bakside etter leseretningen. 

  Strekkodelappen og ryggmerket forsterkes med boktape for å unngå slitasje. 

 • Hvor mye sparer vi med FiksFerdig?

  Det er selvsagt vanskelig å svare generelt på, siden alle bibliotek har ulik praksis. I regnestykket inngår både kostnader til utstyr, vedlikehold og arbeidstid. I tillegg er det verd å merke seg at tid spart ikke bare handler om ren arbeidstid, men ved å få bøkene FiksFerdig merket er det mulig å få dem raskere ut i hyllene så lånerne får glede av dem. 

  Vi ser at Trøndelag fylkesbibliotek anslår 10 min klargjøring per bok. Det betyr at bare Kulturfondbøkene tilsvarer over tre fulle arbeidsuker dersom biblioteket mottar bøker innenfor alle ordningene. Og hvis biblioteket kjøper inn for eksempel 225 bøker til, er dette enda en arbeidsuke. I tillegg kommer tiden som brukes på katalogisering, eller kostnaden for et metadata-abonnement. 

  Med FiksFerdig er RFID-brikkene ferdig programmert, og strekkoden er koplet til eksemplaret i biblioteksystemet deres før dere mottar boken. Det betyr at det er svært lite arbeid som gjenstår når boken kommer til biblioteket. 

 • Hvilke målgrupper merkes?

  Målgruppe står skrevet ut på strekkodelappen bak på boken. Vi bruker betegnelsene «Barn» (omtrent opp til skolealder), «Eldre barn» (omtrent barneskole), «Ungdom» (omtrent opp til 16 år) og  «Voksen».

 • Hvordan merkes fagbøker?

  Rygglappene på fagbøker inneholder språk/målform og Dewey-nummer, samt et ord som angir Dewey-området. Dette ordet er en hjelp til lånerne som navigerer i hyllene. Ordene gjør det også mulig å trekke ut kategorier fra fagboksamlingen hvis man ønsker det. For eksempel er dinosaur-bøker ofte populært i barneavdelingen. Dewey-nummer 567.9 - 569.917 er merket med «Dinosaurer» på ryggen, som gjør det enkelt å trekke dem ut på egen hylle. Den fulle listen over Dewey-områder med tilhørende Dewey-spenn kan fås på etterspørsel. 

 • Hvordan merkes bildebøker og pekebøker for barn?

  Bildebøker og pekebøker (både skjønn og fag) for de yngste barna, får ikke rygglapp, men én stor sorteringsbokstav på forsiden av bokpermen. Dette fordi bildebøker og pekebøker vanligvis står i bokkasser. I tillegg til bokstaven står språk/målform. 

 • Hvordan merkes lettleste bøker?

  Det er varierende praksis for merking av lettleste bøker i bibliotek. Mange bruker ulike forkortelser, eller skriver det rett ut på boken. Vi har valgt å merke lettleste bøker med en tydelig sort prikk på rygglappen. Prikken gjør at bøkene er lette å finne, også når de står blant andre bøker, samtidig som vi ivaretar behovet for diskresjon for svake lesere som kanskje ikke ønsker å vise til alle at de var valgt en lettlest bok.  

 • Hvordan merkes bøker med språk og nynorsk/bokmål?

  Alle bøker merkes med språk eller målform på ryggen. Det er mange bibliotek som sorterer bøkene sine etter språk i biblioteklokalet, og merkingen er tenkt som et hjelpemiddel til dette. Målform er merket på lik linje med språk, dette fordi vi vet at noen bibliotek er svært stolte over for eksempel nynorsk-samlingen sin og ønsker å vise frem denne på hylla, mens andre opplever å ofte få spørsmål fra for eksempel skoleungdom som skal lese en bok på en bestemt målform. Ikke alle bibliotek vil ha behov for at målform er skrevet ut på rygglappen, og språk/målform er ikke den mest dominerende opplysningen å lappen. Det vil likevel være en støtte for å finne frem blant bøkene både for lånere og bibliotekansatte, på lik linje som opplysninger om språk og målform fremgår dersom man slår opp en tittel i bibliotekets digitale søkeregister.

 • Hvordan merkes serier?

  Forfatterskapte serier som er ment å leses i en bestemt rekkefølge, merkes med nummer i serien på ryggen. Dette gjør det enkelt å stille dem opp i riktig rekkefølge på hyllen, og det blir lett for lånerne å forstå at det er en bokserie. Serier skrevet av ulike forfattere vil ha sorteringsbokstaver etter den som er hovedansvarlig for serien, slik at serien blir oppstilt samlet. Forlagsskapte serier merkes ikke med serienummer.

 • Hva med bøker vi kjøper gjennom medievalg og abonnement?

  Så lenge dere kjøper bøkene fra oss, blir de fullstendig merket. Dette inkluderer både abonnement på bokserier og medievalg.

 • Hva med kulturfond-bøker?

  Hvis biblioteket har FiksFerdig, blir også kulturfond-bøkene fullstendig merket.

 • Vi har flere spørsmål, hva gjør vi?

  Det er veldig mange detaljer vi ikke får beskrevet her. Bruk kontaktskjema under, så kan vi ta en uforpliktende prat!

En rekke rygglapper printes på en printer hos Biblioteksentralen

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat eller en gratis prøveperiode