Biblioteksentralen jobber for gode fellestjenester i folke- og skolebibliotek. Vi ble opprettet i 1952 og er et ideelt samvirkeforetak med landets kommuner og fylkeskommuner som medlemmer. 

 

Formålet vårt er å støtte bibliotekenes samfunnsoppdrag. Biblioteksentralen er derfor en viktig samarbeidspartner i utviklingen av de tjenestene bibliotekene trenger for å øke bruken av kunnskap og kultur lokalt. All fortjeneste går til utvikling av bedre løsninger for bibliotek.

Vi har en grunnleggende tro på at alle i landet vårt trenger livslang læring og felles møteplasser. Men samfunnet vårt endrer seg, nye muligheter oppstår. Det Biblioteksentralen utvikler, skal vi skape i tett samspill med ansatte i bibliotek og innbyggerne i Norge, slik at biblioteket fortsetter å være relevant og meningsfylt for folk i dag og i framtida.

Les også: Hvorfor eier kommunen min Biblioteksentralen?

 

Bibliotekenes formidlingsløsninger

De siste årene har vi styrket satsingen vår på tjenesteutvikling for og sammen med bibliotek. Det handler i stor grad om å utvikle en digital infrastruktur for formidling i bibliotek; CMS for nettsider, appen Biblioteket og felles databrønn. Målet er å gi innbyggerne en enklere og mer inspirerende inngang til biblioteket sitt digitalt og styrke bibliotekansatte i arbeidet med å fremme lesing, læring og kultur i sine lokalsamfunn.

Les mer om bibliotekenes digitale formidlingsløsninger på Libry Content, eller dykk ned i det digitale lesersørvisverktøyet Forrigebok.

 

Bibliotekenes bokhandel

Biblioteksentralen er bibliotekenes bokhandel og vi har spesialisert oss på innkjøpsløsninger og boktjenester som forenkler bibliotekenes arbeid rundt samlingsutvikling- og forvaltning. Det gjelder også for digitale bøker gjennom BS e-bok. I 2022 overtok vi Tidsskriftformidlingen fra Norsk Bibliotekforening og kan nå levere tidsskrift, aviser og magasiner til alle bibliotek. I tillegg har vi datterselskapet BS Undervisning som er Norges største forhandler av fysiske og digitale læremidler til grunnskoler og videregående opplæring gjennom Pendel.

 

Konsernet

Biblioteksentralen er morselskap i BS konsern som i tillegg til oss består av datterselskapene BS e-bok (heleid), BS Eiendom AB20 (heleid), BS Undervisning (heleid), Norsk Bibliotektransport (heleid) og  BS Eurobib (eid 50 prosent). Selskapene er til sammen en ledende leverandør og utvikler av tjenester til bibliotek og skoler i Norge. 

Vi har også eierandeler i de danske design- og programvareselskapene Redia (38,16 prosent) og BookBites (22,1 prosent) og er knyttet til et unikt utviklermiljø for bibliotek og skoler i Skandinavia.

 

Bibliotekenes Hus

Bibliotekenes Hus er et nettsted for bibliotek og navnet på huset vårt i Alf Bjerckes vei 20. Med unntak av NBT holder datterselskapene våre til i samme hus.

 

Årsmøte 2024

Vårt øverste organ er årsmøtet. Hvert medlem har én stemme og velger styret vårt, som har det overordnete ansvaret for utviklingen av foretaket. Neste gang årsmøte arrangeres, er 17. april 2024 i Haugesund.

Slik kommer du til oss!

Alf Bjerckes vei 20 i Oslo

 • Med tog

  Fra Oslo S tar det 6 minutter med tog til Alna stasjon, som ligger omlag 8–10 minutters gange fra Bibliotekenes Hus.

  Se video som viser vei fra Alna stasjon til oss.

 • Med T-bane

  Hvis du tar t-bane mot sentrum, gå av på Risløkka t-banestasjon og gå rett inn på gangvei retning fra sentrum.

  Tar du t-bane fra sentrum, gå av på Risløkka t-banestasjon, gå først under t-banebrua og deretter inn på gangvei retning fra sentrum.

  Gå gangveien cirka 200 meter til du kommer til Brobekkveien.

  Gå da over gangfeltet og til høyre nedover Brobekkveien.

  Når du har passert brua over Østre Aker vei følger, du første gang- og sykkelvei ned til venstre mot Østre Aker vei.

  Når man kommer ned til hovedveien ser man vårt nye arbeidssted som ligger inntil Østre Aker vei.

 • Med buss

  Buss nr. 67 til Vollebekk stoppested og 2 minutter å gå til Biblioteksentralen.

 • Med flybuss

  FB3 stoppested Vollebekk.

 • Med bil

  (Fra sentrum) Når du kommer kjørende fra sentrum ta Økernveien til Østre Aker vei. Følg Østre Akervei og ta avkjøring mot Brobekkveien i Bjerke.

  Du skal gjennom 3 rundkjøringer:

  1. rundkjøring: Ta første avkjøring ut på Brobekkveien.
  2. rundkjøring: Ta andre avkjøring.
  3. rundkjøring: Ta tredje avkjøring ut på Alf Bjerckes vei.
  Kjør forbi Hafslund og ta til venstre like etter Industri Fokus (rød mursteinbygning) og kjør helt til enden til du ser Bibliotekenes Hus.

  (Fra nord) Fra E6, følg skilting til Alnabru/ulven. Du skal gjennom 4 rundkjøringer:

  1. rundkjøring: Ta første avkjøring ut på Persveien.
  2. rundkjøring: Kjør rett frem.
  3. rundkjøring: Ta andre avkjøring ut på Brobekkveien.
  4. rundkjøring: Ta første avkjøring ut på Alf Bjerkes vei.
  Kjør forbi Hafslund og ta til venstre like etter Industri Fokus (rød mursteinbygning) og kjør helt til enden til du ser Bibliotekenes Hus.

  Vi har noen få parkeringsmuligheter på siden av bygget og oppfordrer til å reise kollektivt.