Bøker om naturen og klimakrisen

Her har vi samlet tilgjengelige bøker som kan gi mer kunnskap om hva som skjer med klimaet, og hvordan vi som enkeltmennesker og som samfunn kan bidra til å redde naturen og miljøet. (Oppdatert 23.03.23)

Bøker om ytringsfrihet

Ytringsfrihet er både en individuell menneskerettighet og en forutsetning for et fungerende demokrati. Her er bøker som bidrar til å belyse ytringsfrihet fra ulike sider. (Oppdatert 13.03.23)

Identitet og kulturelt mangfold

Her har vi samlet noen bøker for barn og ungdom som på ulike måter handler om identitet og mangfold i det norske samfunnet. Bøkene kan også passe til arbeid med tverrfaglige emner i skolen. (Oppdatert 13.03.23)

Bøker om krigen i Ukraina

Her har vi samlet noen bøker og filmer om Russland og Ukraina som kan hjelpe deg med å forstå bakgrunnen for krigen. (Oppdatert 23.03.23)

Lettleste bøker på engelsk for barn og ungdom

Det utgis stadig flere lettleste bøker på engelsk, og markedet bugner av fine titler der leseglede er stikkordet. Her har vi samlet anbefalte bøker som passer for henholdsvis barn og ungdom.

Samisk historie og kultur

Vi har samlet et utvalg bøker om samisk historie og kultur. Her finner du både skjønnlitterære bøker og sakprosa til voksne, barn og ungdom. (Oppdatert 23.03.23)

Tverrfaglige emner i skolen: Folkehelse og livsmestring

Her har vi samlet et variert utvalg av bøker knyttet til temaene folkehelse og livsmestring for både små og store lesere. (Oppdatert 16.03.23)

Mennesker på flukt

Krig og flyktningkrise har i de senere år aktualisert flukt og flyktninger som tema i litteraturen. Her har vi samlet aktuelle bøker som formidler fortellinger og erfaringer fra mennesker på flukt. (Oppdatert 13.03.23)

Forbered deg til våren

Våren er på vei, og her finner du bøker med tips til aktiviteter som passer til varmere og lysere dager.

Ungdom og psykisk helse

I de siste tiårene har andelen unge som sliter psykisk vært gradvis økende. Her finner du bøker om barn og ungdommers psykiske helse. (Oppdatert 13.03.23)

Spenning og fantasy for barn og ungdom

Temaene er varierte i høstens spennings- og fantasybøker for barn og ungdom, fra dystopi til nostalgi. Men vi ser også flere titler om gjengmentalitet, mobbing og vold.

Livsstil og helse

Her finner du bøker som formidler tips til hvordan man kan leve sunt og ta vare på seg selv.

Bøker og filmer om LHBT+

Her har vi samlet bøker og filmer som på ulike måter tar for seg kjønnsidentitet og seksuell orientering. (Oppdatert 23.03.23)

Familie og familierelasjoner

Familien er noe av det viktigste vi har i livet. Derfor er også litteraturen som handler om familieforhold stor og omfangsrik. Her har vi samlet noen bøker og filmer for ulike målgrupper som på et eller annet vis handler om familielivet. 

Tverrfaglige emner i skolen: Bærekraftig utvikling

En bærekraftig utvikling har sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter, og hvert enkelt individs handlinger har betydning. Her har vi samlet bøker og filmer for barn og ungdom som tar for seg natur og miljøvern, som kan passe til arbeid med tverrfaglige emner i skolen.

Kvinner

Gode bøker og filmer med kvinner i fokus? Her finner du mange av dem! (Oppdatert 23.03.23)

Tverrfaglige emner i skolen: Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap har blitt et tverrfaglig tema i skolen. Her har vi samlet bøker for barn og ungdom som tar for seg temaer knyttet til politikk og samfunnsforhold.

Et liv på nett

Temaer knyttet til digitalisering, sosiale medier og nettvett er svært aktuelle. Her har vi samlet bøker som tar for seg disse temaene på ulikt vis. (Oppdatert 17.03.23)

Filmer basert på bøker

En vellykket filmatisering kan bringe ny aktualitet til en bok og introdusere den for nye lesere. Her har vi samlet filmer og serier som baserer seg på kjente og populære bøker. Disse kvalitetsfilmene er selvsagte titler å ha i filmhylla på biblioteket. (Oppdatert 13.03.23)