Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn


Gjennom langsiktig planlegging og styring av miljøarbeid skal vi legge forholdene til rette for en aktiv og bevisst holdning til miljø hos oss. Vi ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2010. Hvert år utarbeider vi en klima- og miljørapport. Ønsker du å få siste års rapport tilsendt, ta kontakt med kundesenteret vårt.

Hva er Miljøfyrtårn?


Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det er 5800 bedrifter som er sertifisert Miljøfyrtårn februar 2019. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres en årlig klima- og miljørapport og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Les mer om regelverk og ordningen på miljofyrtårn.no

Grønt Punkt Norge

 

Vi er medlem av Grønt Punkt Norge og deltar aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje.

Vi betaler et vederlag for emballasje som produseres og brukes. Grønt Punkt sørger for at emballasjen samles inn og gjenvinnes, og finansierer returordninger for glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Les mer om medlemskapet på grontpunkt.no.