Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn

 

Biblioteksentralen er sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi jobber kontinuerlig med en aktiv og bevisst holdning til miljø hos oss. Hvert år utarbeider vi en klima- og miljørapport.

Klikk her for å lese rapporten for 2023 

 

En stor del av miljøarbeidet er knyttet til aktiviteten i Bibliotekenes Hus som ligger i Alf Bjerckes vei 20 i Oslo. Hvert år utarbeider vi også en klima- og miljørapport for Bibliotekenes Hus.

Klikk her for å lese om miljøarbeidet i Bibliotekenes Hus og lese rapporten for 2023

 

Hva er Miljøfyrtårn?


Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Les mer om Miljøfyrtårn på miljofyrtårn.no

Grønt Punkt Norge

 

Vi er medlem av Grønt Punkt Norge og deltar aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje.

Vi betaler et vederlag for emballasje som produseres og brukes. Grønt Punkt sørger for at emballasjen samles inn og gjenvinnes, og finansierer returordninger for glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Les mer om medlemskapet på grontpunkt.no.

Medlemsbevis i pdf-format