Metadata til bibliotekenes formidling


Biblioteksentralen beriker årlig 16.000‒17.000 nye titler med metadata, også omtalt som Bibbi-data. Om lag halvparten er til medier på engelsk eller andre språk. Målet er å sikre bibliotek og tjenesteutviklere inspirerende og relevante data, slik at dere kan formidle hele samlingen på en god måte i møte med publikum og i digitale tjenester.

Størst blant bibliotek 


Om lag 280 kommuner og 250 videregående skoler abonnerer på Biblioteksentralens metadata. I tillegg kommer grunnskolebibliotek i kommuner der folkebiblioteket har abonnement. Den omfattende mengden av Bibbi-data muliggjør at vi på sikt kan vaske og berike katalogposter, spesielt til utenlandske titler, med nasjonale identifikatorer for personer og verk. Slik vil alle titler, også eldre og utenlandske, bli gjenfinnbare når en nasjonal metadatabrønn etableres.

Nasjonal metadatabrønn


Metadata for norske titler er nå en del av pliktavleveringsloven. Nasjonal bibliotekstrategi 2020‒2023 slår fast at Nasjonalbiblioteket skal «etablere en nasjonal metadatabrønn som sikrer én autorisert kilde til metadata for norske bibliotek». Dette tiltaket støtter vi hundre prosent. Våre data skal være en garantist for at overgangen til en metadatabrønn skjer så smidig som mulig og at konsistensen i bibliotekkatalogene ivaretas. Biblioteksentralen er i dag Nasjonalbibliotekets leverandør av metadata til norske bibliotek.

Høy kvalitet


Bibliotekene får metadata med høy bibliotekfaglig kvalitet. Vi behandler alle medier likt, om det er bøker, film, musikk eller digitale medier. I dag er dessuten halvparten av alt vi katalogiserer, eller rundt 9.000 titler, utgitt i utlandet. Det er viktig å behandle disse på samme gode måte i katalogiseringen som de norske titlene. Totalt inneholder metadatabasen vår over 400.000 titler.

Stor bredde i emneordene


Mange bibliotek trekker fram emneordene våre. Folkebibliotekene har brukt Biblioteksentralens emneordsystem siden 1960-tallet. En biblioteksamling er et resultat av mange års samlingsutvikling. Det stiller store krav til presisjon og detaljrikdom i emneordene over tid. I dag har vi rundt 50 000 emneord, og vi oppretter nye emner hver uke. Emneordene er åpent tilgjengelig i Biblioteksentralens vokabulartjeneste sammen med andre Bibbi-autoriteter som personer, korporasjoner, stedsnavn og verk.

Enkel administrasjon


De fleste biblioteksystem har funksjonalitet som gjør at våre ferdige katalogposter kommer rett inn i katalogen med et tastetrykk. Hvis du bestiller bøker eller andre medier i nettbutikken vår, sender vi først en bestillingsbekreftelse til bibliotekets katalogsystem. Når bøkene kommer til biblioteket ditt, har vi katalogisert dem. Bestillingsbekreftelsen overskrives da automatisk med den ferdige posten hvis du abonnerer på bibbi-data.

Konkurransedyktige på pris


Prisen på et abonnement på metadata avhenger av innbyggertall i kommunen. For svært mange bibliotek betyr det priser under 500 kroner i måneden. Og for de største som bruker flest data, og mange av de utenlandske, vil våre metadata sikre en svært god og effektiv løsning.

Les om abonnement på Bibbi-data

Har du spørsmål til metadataene våre?

 

Ta kontakt med metadataavdelingen