Bibliotekkort

 

Norge har hatt et register for nasjonale lånekort siden 2005. Kortet endret navn fra nasjonalt lånekort til bibliotekkortet våren 2023. 

Bibliotekkortet gir deg gratis tilgang til bibliotektjenester der du bor. I tillegg kan du bruke kortet til å låne bøker og annet materiale fra alle bibliotek i landet.

Bibliotek som bestiller bibliotekkort gjennom Biblioteksentralen, må først reservere en lånenummerserie fra Nasjonalbiblioteket via nettstedet Bibliotekutvikling.no.

Biblioteket vil trenge:

  • biblioteknummeret sitt

  • bibliotekets autorisasjonskode (passord)

  • antall lånenummer du skal ha, som er likt antall bibliotekkort du skal bestille i denne omgang

(Autorisasjonskoden er den samme som brukes i forbindelse med fjernlån.)

Klikk her for å reservere en lånenummerserie på Bibliotekutvikling.no