Bibliotekkort

Norge har hatt et register for nasjonale lånekort siden 2005. Første halvår 2023 endrer kortet navn fra Nasjonalt lånekort til Bibliotekkortet. Bibliotekkortet gjør det mulig for bibliotekbrukere å benytte samme kort i alle landets bibliotek. 

For å bestille bibliotekkort til ditt bibliotek må du ha reservert en nummerserie. 

For å kunne reservere lånenummerserie må du oppgi biblioteknummer og autorisasjonskode. Autorisasjonskoden er den samme som brukes i forbindelse med fjernlån. Videre oppgir du det antall lånernummer du trenger, dvs. det antall bibliotekkort du skal bestille i denne omgang.

Når du har fått nummerserien oppgir du denne ved bestilling.

Vil du vite mer om
Bibliotekkortet?

 

Ring oss på +47 22 08 39 00 eller send en e-post