Bokvalgskriterier for BS Bokpakker

​​​​​​BS Bokpakker består av et bredt utvalg av bøker innen fakta, sakprosa og skjønnlitteratur, enten blandet eller inndelt etter språk, målgruppe, kategori og sjanger. Flere av pakkene tilbys også i ulike størrelser.

Pakkene inneholder titler som kommer ut i løpet av påfølgende sesong, hvorav hver tittel kjøpes inn i ett eksemplar. Kriteriene for bokvalget er utarbeidet i samarbeid med flere pilotbibliotek. Senere har disse kriteriene blitt utvidet og modifisert i samsvar med endringer i bokmarkedet, tilbakemeldinger fra kunder og våre egne erfaringer med tjenesten over mange år.

 

Bokvalgskriterier for BS Bokpakker
 • Alle titler skal være førstegangsutgivelse.
 • Utvalget skal ha relevans for hele landet. Videre prioriteres titler med en bred målgruppe.
 • Så langt det er mulig før utgivelse, prøver vi å gjøre en vurdering av helhetlig kvalitet.
 • Skjønnlitteraturen for voksne består hovedsakelig av romaner.
 • Faglitteraturen for voksne består av fagbøker rettet mot allmennmarkedet.
 • Vi unngår å ta med titler som i fysisk format er uegnet for utlån. Dette gjelder i hovedsak bøker med utfyllingsdeler, eller bøker for barn med lyd, mye klaffer eller løse deler som fort går i stykker.
 • Vi kjøper ikke inn verk, bokser, eller utgivelser som er eksklusive og spesielt påkostede.
 • Vi kjøper ikke inn romanserier i billigformat på bokpakkene for voksne, men krimserier og enkelte romanserier i innbundet form tas med på pakkene. På barnebokpakkene utgjør serier en vesentlig del av utvalget.
Basispakkene for folkebibliotek
 • Utvalget skal ha tilstrekkelig variasjon – herunder sjangervariasjon, variasjon i emner/tematikk, eller målgrupper.
 • Salgshistorikk tas med i vurderingen, men er ikke avgjørende og må vike om nødvendig for å ivareta bredde.
 • Vi unngår å ta med titler som er meldt opp eller innkjøpt på innkjøpsordningen, dersom dette er gjort kjent før utgivelsestidspunktet. Vi har utviklet gode rutiner for å unngå kulturfondbøker også i de kategoriene hvor påmelding og vedtak offentliggjøres i etterkant av utgivelse, som på innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa, og vi kan vise til en god treffsikkerhet med få kulturfondbøker på pakkene. Men det er dessverre ikke mulig å gi noen garanti for at det ikke vil forekomme kulturfondbøker på pakkene i denne kategorien. 
 • Vi prioriterer fagbøker som har høy aktualitet, og som omhandler et emne det ikke finnes så mye litteratur om fra før.
 • Skjønnlitteraturen for voksne består hovedsakelig av romaner, og velges primært ut med tanke på utlånspotensial og for å ivareta bredde i sjanger og tematikk.
 • Bokpakkene består som regel av innbundne bøker, men enkelte utgaver som kommer rett i pocket kan forekomme.
 • Vi prioriterer kontinuitet på bokserier, slik at seriene følger pakkene dersom det er en fortsettende handling.
Basispakkene for skolebibliotek
 • Det skal være et variert utvalg av bøker i alle skolepakkene.
 • Lettlestbøker for alle aldre prioriteres.
 • Vi prioriterer kontinuitet på bokserier, slik at seriene følger pakkene dersom det er en fortsettende handling.
 • Skjønnlitterære bøker skal være av variert vanskelighetsgrad.
 • Alle sjangre skal være representert, så langt det lar seg gjøre.
 • Kjente og populære forfattere blir prioritert, men hører vi om en debutbok som virker som den egner seg for målgruppa tar vi den med, i alle fall i den største pakken.
 • Vi tar hensyn til emner i læreplaner i utvalget av fagbøker for alle trinn, men vi tenker også på at elevene trenger bøker som gir leselyst. 
 • Pakkene med skjønnlitteratur for vgs inneholder mest romaner. Bøker med dagsaktuelle temaer prioriteres , vi tar også med krim og underholdning ment for å øke leselysten. Aktuell lyrikk og noveller tas også med.
 • Fagbokpakken for vgs er laget med læreplanen i tankene, med bøker egnet til supplerende lesing i norsk, samfunnsfag og realfag. Vi tar også med bøker ment for fritidslesing, som aktuelle biografier.
 • Pakkene med «Lett blanding» for vgs er tiltenkt mindre trente lesere. Har tar vi med underholdningsromaner og grafiske romaner og lettere fagbøker med innhold som vi regner med fenger målgruppa.
 • Bøker om dagsaktuelle emner prioriteres i både skjønn- og faglitteraturen.
Bestselger-pakkene
 • På bestselger-pakkene er forfatterens salgshistorikk et vesentlig kriterium.
 • Bokvalget avhenger også av om boken er en tittel som forlaget forventer at vil bli populær, og som de planlegger å markedsføre bredt.
 • På de engelske bestselger-pakkene er det i tillegg et kriterium at boken har gjort seg bemerket internasjonalt, har vunnet høythengende litterære priser, eller har havnet høyt på NY Times’ bestselgerliste.
Filmpakkene
 • Alle filmer som kjøpes inn på pakkene er førstegangsutgivelser på DVD.
 • Vi prioriterer filmer på DVD-format, men kjøper inn Blu-ray i tilfeller hvor det er eneste tilgjengelige format.
 • Norske filmer prioriteres over utenlandske, og ikke-engelskspråklige filmer over engelskspråklige.
 • Importfilmer kan forekomme på den største pakken, men kun dersom den er tekstet på et språk som de fleste i Norge behersker.