IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE

Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur

Norsk kulturråd administrerer seks innkjøpsordninger for litteratur. Formålet med innkjøpsordningene er primært å styrke norsk språk og litteratur, ved å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i litteratur på norsk og god tilgjengelighet for alle.

2017


Norsk skjønnlitteratur 2017 - prosa

Voksne
Barn og unge

Norsk skjønnlitteratur 2017 - lyrikk

Voksne
Barn og unge

Norsk skjønnlitteratur 2017 - bildebøker

Voksne
Barn og unge

Norsk skjønnlitteratur 2017 - dramatikk

Voksne
Barn og unge

Norsk sakprosa 2017

Voksne

Utsending av kulturfondbøker


Voksne

Pulje 1 Pulje 2 Pulje 3 Pulje 4

Barn og unge

Pulje 1 Pulje 2

Oversatt

Pulje 1

2015


Norsk skjønnlitteratur 2015 - prosa

Voksne
Barn og unge

Norsk skjønnlitteratur 2015 - lyrikk

Voksne
Barn og unge

Norsk skjønnlitteratur 2015 - bildebøker

Voksne
Barn og unge

Norsk skjønnlitteratur 2015 - dramatikk

Voksne
Barn og unge

Tegneserier 2015

Voksne
Barn og unge

Norsk sakprosa 2015

Voksne
Barn og unge

Oversatt skjønnlitteratur 2015

Voksne
Barn og unge
Mosaikk

Oversatt sakprosa 2015

Voksne

Utsending av kulturfondbøker


2014


Norsk skjønnlitteratur 2014 - prosa

Voksne
Barn og unge

Norsk skjønnlitteratur 2014 - dramatikk

Voksne
Barn og unge

Norsk skjønnlitteratur 2014 - lyrikk

Voksne

Norsk sakprosa 2014

Voksne
Barn og unge

Oversatt skjønnlitteratur 2014

Voksne
Barn og unge
Mosaikk

Oversatt sakprosa 2014

Voksne

Tegneserier 2014

Voksne

Utsending av kulturfondbøker