Pulje 5

Tilbake til Kulturfond

Automatisk ordning: Bøkene skal leveres av forlagene på utgivelsesdato til Biblioteksentralen, som så sørger for at de blir sendt/tilgjengeliggjort for bibliotekene så snart påmeldingslistene fra Kulturrådet er offentliggjort.
Selektiv ordning: Bøkene sendes til bibliotekene når de er vedtatt innkjøpt. Avslåtte titler sendes ikke.
Se:
Den selektive innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne - 2021 - 16. februar 2021 - kulturradet.no
Den selektive innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge - 2021 - 16. februar 2021 - kulturradet.no

Status
HVIT: Boken er påmeldt, avventer vedtak.
GRØNN: Boken er innkjøpt.
RØD: Boken er avslått.