Pulje 5

Tilbake til Kulturfond

*Kategori 1/Automatisk ordning: Bøkene skal leveres av forlagene på utgivelsesdato til Biblioteksentralen, som så sørger for at de blir sendt/tilgjengeliggjort for bibliotekene så snart påmeldingslistene fra Kulturrådet er offentliggjort.
*Kategori 2/Selektiv ordning: Bøkene sendes til bibliotekene når de er vedtatt innkjøpt. Avslåtte titler sendes ikke.