Tjohph åarjelsaepmesne

Tjohph åarjelsaepmesne
Tjohph åarjelsaepmesne
I salg
ISBN/Varenr
9788232901333
Inngår i din bokpakke

Omtale

Tjohpe lea vihkelis aesnie åarjelsaemien gaptese. Gaejhkh dovnes, gaarmanæjja, nyjsenæjja jih maana tjohpem nuhtijieh. Gærjesne vuesiehte maam tjohpese daarpesje, guktie möölegem vaeltedh, guktie vïjjedh jïh tjohpem gåarodh. Annetje tjaaleme ovmessie årjelsaemien tjohpij bïjre. Tjohp åarjelsaepmesne duedtiegærja lea learovierhtie jåarhkeskuvlese, aaj viehkine jeatjabidie gïeh sæjhta tjohpem lïeredh gåarodh. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I boka Tjohp åarjelsaepmesne får man et kort historisk innblikk om tradisjonell sørsamisk lue, og hvordan sy en kvinne- og mannslue; materialevalg, mønsterlaging og sying steg-for-steg. Boka er skrevet for elever på videregåendetrinn, men passer også for andre som er interessert i å lære å sy tjohpe, en sørsamisk lue Betegnelse: I boka Tjohp åarjelsaepmesne får man et kort historisk innblikk om tradisjonell sørsamisk lue, og hvordan sy en kvinne- og mannslue; materialevalg, mønsterlaging og sying steg-for-steg. Boka er skrevet for elever på videregåendetrinn, men passer også for andre som er interessert i å lære å sy tjohpe, en sørsamisk lue
Vis hele omtalen… Vis mindre

Produktinformasjon

 • ISBN/Varenr: 9788232901333
 • EAN: 978-82-329-0133-3
 • Utgivelsesdato: 04.01.2022
 • Utgivelsesår: 2021
 • Forlag: Davvi Girji
 • Innbinding: Innbundet
 • Serie: Duedtie
 • Språk: Sørsamisk
 • Personer: Steinfjell, Unni
 • Litteraturtype: Faglitteratur
 • Form: Lærebøker
 • Emne: Sørsamiske drakter, Hodeplagg, hjemmesøm
 • Omfang/format: 44 sider
 • Målgruppe: Voksne
 • Aldersgrense: 0
 • Opplag: 1
 • Utgave: 1
 • Illustrert: Ja
 • Sider: 44