Svætnoe

Svætnoe
Svætnoe
I salg
ISBN/Varenr
9788232901364
Inngår i din bokpakke

Omtale

Svætnoe gærjetje edtja viehkievierhtine learoehkidie jåarhkeskuvlesne årrodh. Gærjetjisnie gellie guvvieh mah ovmessie svætnoeh vuesiehtidh, dovne dejpeli jih daelie. Mejtie daate gærjetje hijven dejtie gieh sijhtieh ietnien gieline lohkedh guktie ditnie-svætnoem gåaroddh. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Svætnoe-duedtiegærja er en ressurs for elever i videregående opplæring. Svætnoe-duedtiegærja kan også være til glede for andre som ønsker å lære å sy et sørsamisk tinnbelte og for alle som ønsker å styrke sitt sørsamiske morsmål. Betegnelse: Svætnoe-duedtiegærja er en ressurs for elever i videregående opplæring. Svætnoe-duedtiegærja kan også være til glede for andre som ønsker å lære å sy et sørsamisk tinnbelte og for alle som ønsker å styrke sitt sørsamiske morsmål.
Vis hele omtalen… Vis mindre

Produktinformasjon

 • ISBN/Varenr: 9788232901364
 • EAN: 978-82-329-0136-4
 • Utgivelsesdato: 04.01.2022
 • Utgivelsesår: 2021
 • Forlag: Davvi Girji
 • Innbinding: Innbundet
 • Serie: Duedtie
 • Språk: Sørsamisk
 • Personer: Bientie, Meerke Krihke Leine
 • Litteraturtype: Faglitteratur
 • Form: Lærebøker
 • Emne: Sørsamiske drakter, Tilbehør, hjemmesøm
 • Omfang/format: 108 sider
 • Målgruppe: Voksne
 • Aldersgrense: 0
 • Opplag: 1
 • Utgave: 1
 • Illustrert: Ja
 • Sider: 108