Visjon

Visjonen til BS er å bidra til utvikling av bedre bibliotek og gi bibliotekene en bedre hverdag.

Etablering

Etablert i 1902 under navnet Folkeboksamlingenes Ekspedisjon. Biblioteksentralen ble etablert i 1952 ved Kgl. Res. 1951.

Eiere

352 kommuner (87 prosent)
9 fylkeskommuner (11 prosent)
KS (2 prosent)
Norsk Bibliotekforening (0,3 prosent)