Styret i
Biblioteksentralen SA

Styremedlemmer

Styremedlemmer velges av årsmøtet. Sist årsmøte var den 26. april 2023.
 

Torger Ødegaard
Styreleder, Hole (på valg i 2025)

Gunn Berit Gjerde
Nestleder, Hareid (på valg i 2025)

Per Morten Ekerhovd
Styremedlem, Vestland (på valg i 2024)

Mona Magnussen
Styremedlem, Tromsø (på valg i 2025)

Jannicke Røgler
Styremedlem, Trondheim (på valg i 2024)

 

Styremedlemmer valgt av og blant de ansatte:

Ane Drabløs Pettersen
Styremedlem (på valg i 2025)

Claus A. Johannesen
Styremedlem (på valg i 2024)

 

Valgkomité:


Ruth Ørnholt
Bergen

Knut Skansen
Oslo

Gunn Marit Helgesen
Porsgrunn

Varamedlemmer

Varamedlemmer velges av årsmøtet. Varamedlemmer velges for ett år av gangen.
 

1. Britt Ellingsdalen
Varamedlem, Rogaland

2. Anne Kristin Undlien
Varamedlem, Kristiansand

 

Varamedlemmer valgt av og blant de ansatte:

1. Inger Nygård  (på valg i 2024)
Varamedlem

2. Line Silesand (på valg i 2024)
Varamedlem