Styret i
Biblioteksentralen SA

Styremedlemmer

Styremedlemmer velges av årsmøtet. Sist årsmøtet ble arrangert den 11. juni 2020.
 

Lars Peder Brekk
Styreleder, Vikna (på valg i 2022)

Trine Skei Grande
Nestleder, Oslo (på valg i 2021)

Birgithe Schumann-Olsen
Styremedlem, Øvre Eiker (på valg i 2021)

Gunn Berit Gjerde
Styremedlem, Hareid (på valg i 2021)

Leon Bang-Hetlevik
Styremedlem, Lindesnes (på valg i 2022)

Styremedlemmer valgt av og blant de ansatte:

Elin Broen
Styremedlem (på valg i 2021)

Claus A. Johannesen
Styremedlem (på valg i 2022)

 

Ny valgkomité 2020:


Ruth Ørnholt
Bergen

Knut Skansen
Oslo

Gunn Marit Helgesen
Porsgrunn (utnevnt av KS)

Varamedlemmer

Varamedlemmer velges av årsmøtet. Varamedlemmer velges for ett år av gangen.
 

1. Jonni Solsvik
Varamedlem, Andøy

2. Mette Gjerdrum
Varamedlem, Vestfold og Telemark

Nummerisk varamedlemmer valgt av og blant de ansatte:

1. Line Silesand
Varamedlem

2. Bente Simensen
Varamedlem