Styret i
Biblioteksentralen SA

Styremedlemmer

Styremedlemmer velges av årsmøtet. Sist årsmøtet ble arrangert den 21. april 2021.
 

Lars Peder Brekk
Styreleder, Vikna (på valg i 2022)

Gunn Berit Gjerde
Nestleder, Oslo (på valg i 2023)

Leon Bang-Hetlevik
Styremedlem, Lindesnes (på valg i 2022)

Torger Ødegaard
Styremedlem, Hole (på valg i 2023)

Silvija Seres
Styremedlem, (på valg i 2023)

 

Styremedlemmer valgt av og blant de ansatte:

Claus A. Johannesen
Styremedlem (på valg i 2022)

Elin Broen
Styremedlem (på valg i 2023)

 

Valgkomité:


Ruth Ørnholt
Bergen

Knut Skansen
Oslo

Gunn Marit Helgesen
Porsgrunn (utnevnt av KS)

Varamedlemmer

Varamedlemmer velges av årsmøtet. Varamedlemmer velges for ett år av gangen.
 

1. Jonni Solsvik
Varamedlem, Andøy

2. Mette Gjerdrum
Varamedlem, Vestfold og Telemark

Nummerisk varamedlemmer valgt av og blant de ansatte:

1. Bente Simensen
Varamedlem

2. Line Silesand
Varamedlem