Styret i
Biblioteksentralen SA

Styremedlemmer

Styremedlemmer velges av årsmøtet. Neste årsmøte er 26. april 2023.
 

Torger Ødegaard
Styreleder, Hole (på valg i 2023)

Gunn Berit Gjerde
Nestleder, Hareid (på valg i 2023)

Silvija Seres
Styremedlem (på valg i 2023)

Per Morten Ekerhovd
Styremedlem, Vestland (på valg i 2024)

Jannicke Røgler
Styremedlem, Trondheim (på valg i 2024)

 

Styremedlemmer valgt av og blant de ansatte:

Elin Broen
Styremedlem (på valg i 2023)

Claus A. Johannesen
Styremedlem (på valg i 2024)

 

Valgkomité:


Ruth Ørnholt
Bergen

Knut Skansen
Oslo

Gunn Marit Helgesen
Porsgrunn

Varamedlemmer

Varamedlemmer velges av årsmøtet. Varamedlemmer velges for ett år av gangen.
 

1. Anne Kristin Undlien
Varamedlem, Kristiansand

2. Mette Gjerdrum
Varamedlem, Vestfold og Telemark

 

Varamedlemmer valgt av og blant de ansatte:

1. Bente Simensen
Varamedlem

2. Line Silesand
Varamedlem