Vestfold

Fylkeskommune Andeler
Vestfold 30
Kommune Andeler
Holmestrand 14
Horten 18
Larvik 33
Sandefjord 40
Tønsberg 28