Utsending av kulturfondbøker til bibliotekene

Norsk kulturråd administrerer åtte innkjøpsordninger for litteratur, der Kulturrådet kjøper inn bøker fra forlag, med midler fra Norsk kulturfond.

Kulturrådet har avtale med Biblioteksentralen om å gjøre kulturfondbøkene tilgjengelig for folkebibliotekene. Kulturfondbøkene kommer i tillegg til de titlene bibliotekene selv kjøper inn over egne budsjett.

Du finner oversikter over hvilke boktitler som inngår i Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur i Boklister. For innkjøpsordninger som inkluderer parallellutgivelser av papir-/e-bok, fremkommer det i kolonnen «Både p- og e-bok» om en boktittel kjøpes inn i begge formater.

Papirbøker og puljeforsendelserBiblioteksentralen sender ut kulturfondbøkene i papirformat fortløpende til folkebibliotekene etter hvert som de blir levert oss fra forlagene.

Bøkene pakkes i bærbare esker, og distribueres i tre typer puljeforsendelser:

  • Voksenlitteratur

    I disse puljeforsendelsene til bibliotekene inngår bøker for voksne kjøpt inn under Innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur, Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for voksne og Innkjøpsordningen for nye norske tegneserier. I titteloversikter som er vedlagt eskene, vil boktitlene være kategorisert som Prosa, Lyrikk, Dramatikk, Sakprosa og Tegneserie.

  • Barne- og ungdomslitteratur

    I disse puljeforsendelsene til bibliotekene inngår bøker for barn og unge kjøpt inn under Innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur, Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for barn og unge og Innkjøpsordningen for nye norske tegneserier. I titteloversikter som er vedlagt eskene, vil boktitlene være kategorisert som Prosa, Lyrikk, Dramatikk, Bildebok, Sakprosa og Tegneserie.

  • Oversatt litteratur

    I disse puljeforsendelsene til bibliotekene inngår papirbøker kjøpt inn under Innkjøpsordningen for oversatt litteratur. I titteloversikten som er vedlagt eskene, vil boktitlene være kategorisert som Skjønnlitteratur voksne, Skjønnlitteratur barn og unge, Sakprosa voksne og Sakprosa barn og unge.

Biblioteksentralen sender ut rundt førti puljeforsendelser med kulturfondbøker til bibliotekene i løpet av ett år. For at det høye antall utsendelser skal være håndterbart for transportøren, og oppleves rettferdig av det store antall bibliotek som omfattes av ordningen, praktiseres et rullerende system for når bibliotekene vil motta sine bokesker. Det kan derfor ta opp mot tre uker før alle bokeskene i en puljeforsendelse er levert til alle bibliotekene. Med andre ord vil bibliotekene ikke motta bokeskene i en gitt pulje samtidig.

Leveringsdato for papirbøker fremkommer i Boklister i kolonnen «Levert», merket «p» (papirbok). Den oppgitte dato for en gitt boktittel angir når boken skal være levert til alle bibliotekene.

E-bøker
Biblioteksentralen mottar e-bøker som er oppmeldt til Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur, fra forlagene. En e-bokfil blir først katalogisert, deretter stilt tilgjengelig for bibliotekenes leverandører av e-utlånssystemer. Dette tar normalt én til to dager. E-bokfilene leveres altså ikke til bibliotekene.

Sjekk Boklister for oversikter over hvilke boktitler som er stilt tilgjengelig for systemleverandørene. Dato fremkommer av kolonnen «Levert», angitt med «e» (e-bok). Papir- og e-bokversjonen av en tittel vil ikke nødvendigvis bli videreformidlet samtidig. Her kan det forekomme relativt store tidsforskjeller.

Bibliotekenes systemleverandører har ansvar for å implementere en e-bokfil i bibliotekenes e-utlånssystemer og sørge for at den blir gjort tilgjengelig for bibliotekenes lånere. Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme at en e-bok må trekkes tilbake fra e-utlånssystemene etter at den er blitt tilgjengelig for utlån.