Oversatt litteratur

Norsk kulturråds innkjøpsordning for nye norske tegneserier gjelder for tegneseriebøker til voksne og til barn og unge.

Forlagene har påmeldingsfrist to ganger i året − ca. 1. mai og 1. september.

En boktittel som er påmeldt denne innkjøpsordningen, vil kun bli innkjøpt som papirbok, ikke som e-bok.

 • Er boken innkjøpt?

  Denne innkjøpsordningen er selektiv, dvs. at innkjøp blir avgjort på bakgrunn av en kvalitativ vurdering av den enkelte boktittel og innenfor budsjettrammen for ordningen. Bøkene vurderes av Kulturrådets vurderingsutvalg for tegneserier to ganger i året. Innen ca. seks måneder etter søknadsfristene vil oversikter over innkjøpte titler bli publisert i Boklister og på Kulturrådets nettsider.

 • Når leveres boken til bibliotekene?

  Bøkene skal leveres til Biblioteksentralen så raskt som mulig i etterkant av at utgiver har mottatt beskjed om at en bok er innkjøpt. For leveringsdato, sjekk Boklister i kolonnen «Levert».

 • Hvordan leveres boken til bibliotekene?

  Tegneserier for voksne leveres til bibliotekene i bokpuljen «Voksenlitteratur», kategorisert som Tegneserie. Skjønnlitteratur for voksne og sakprosa for voksne leveres også i disse bokpuljene, pakket i de samme bokeskene.

  Tegneserier for barn og unge leveres til bibliotekene i bokpuljen «Barne- og ungdomslitteratur», kategorisert som Tegneserie. Skjønnlitteratur for barn og unge og sakprosa for barn og unge sendes også i disse bokpuljene, pakket i de samme bokeskene.

  For flere detaljer, sjekk Utsending av kulturfondbøker.