Oversatt litteratur

Norsk kulturråds innkjøpsordning for oversatt litteratur omfatter allmenne utgivelser som originalt har kommet ut på et annet språk, men som skal oversettes fra originalspråket og publiseres på norsk. Ordningen gjelder oversettelser av både skjønnlitteratur og sakprosa, og nye bøker så vel som nyoversettelser av klassiske verk. Målgruppen kan være både voksne og barn og unge.

Forlagene har påmeldingsfrist to ganger i året: 1. juni og 1. desember.

En boktittel som er påmeldt denne innkjøpsordningen, kan kjøpes inn både som papirbok og som e-bok.

 • Er boken innkjøpt?

  Denne innkjøpsordningen er selektiv, dvs. at innkjøp blir avgjort på bakgrunn av en kvalitativ vurdering av den enkelte boktittel og innenfor budsjettrammen for ordningen. Kulturrådets vurderingsutvalg for oversatt litteratur vurderer innsendte søknader to ganger i året. Innen ca. to måneder etter søknadsfristene vil oversikter over innkjøpte titler bli publisert i Boklister og på Kulturrådets nettsider.

 • Når leveres boken til bibliotekene?

  De innkjøpte titlene skal utkomme på norsk senest to år etter at Kulturrådet har kjøpt inn tittelen. Bøkene leveres Biblioteksentralen så snart de er trykket. For leveringsdato til bibliotekene, sjekk Boklister i kolonnen «Levert».

 • Hvordan leveres boken til bibliotekene?

  Papirbøker
  Oversatt litteratur sendes til bibliotekene i bokpuljen «Oversatt litteratur», kategorisert som Skjønnlitteratur voksne, Skjønnlitteratur barn og unge, Sakprosa voksne og Sakprosa barn og unge.

  E-bøker
  Biblioteksentralen mottar e-bokfilene for de innkjøpte titlene fra forlagene. Vi stiller e-bokfilene tilgjengelig for bibliotekenes leverandører av e-utlånssystemer, som igjen stiller dem tilgjengelig for utlån. E-bokfilene leveres altså ikke til bibliotekene.

  For flere detaljer, sjekk Utsending av kulturfondbøker.

For ytterligere informasjon om denne ordningen, se Kulturrådets nettsider.