Norsk skjønnlitteratur

Norsk kulturråds innkjøpsordning for ny norsk skjønnlitteratur omfatter utgivelser innenfor sjangrene roman, novelle, kortprosa, lyrikk, dramatikk og bildebok. Ordningen gjelder bøker til voksne og til barn og unge.

Forlagene har i 2021 påmeldingsfrist fem ganger: medio februar, 15. april, 15. juni, 17. august og 15. oktober. Alle datoer innen klokken 13.00.

En boktittel kan være påmeldt denne innkjøpsordningen enten som papirbok eller som parallellutgivelse papir-/e-bok. Du kan sjekke hva som gjelder den enkelte bok i Boklister i kolonnen «Både p- og e-bok».

 

 • Er boken innkjøpt?

  Bøkene vurderes av Kulturrådets ulike vurderingsutvalg for skjønnlitteratur. Innkjøp av påmeldte boktitler vil i hovedsak være avgjort ca. tre måneder etter utgivelsesdato. Vedtak om innkjøp publiseres fortløpende i Boklister i kolonnen «Status». Er statusfeltet grønt, har Kulturrådet kjøpt inn boktittelen. Rødt betyr at den har blitt avslått. Dersom ingenting er angitt, er boken foreløpig ikke blitt vurdert. Lister over påmeldinger og innkjøp publiseres også på Kulturrådets nettsider.

 • Når leveres boken til bibliotekene?

  For leveringsdato, sjekk Boklister, i kolonnen «Levert».

  Boktitler i den automatiske ordningen/kategori 1 i boklistene skal leveres av forlagene på utgivelsesdato til Biblioteksentralen, som så sørger for at bøkene blir tilgjengeliggjort for bibliotekene i det påmeldingslistene er offentliggjort av Kulturrådet. Titlene er på det tidspunktet ikke vurdert av Kulturrådets vurderingsutvalg. Det kan derfor forekomme at en tittel som er gjort tilgjengelig for utlån, senere blir avslått for innkjøp av Kulturrådet.

  Papirbøker som er sendt ut, men som i etterkant blir avslått av Kulturrådet kan likevel beholdes av bibliotekene, mens e-bøker som blir avslått trekkes tilbake fra utlånssystemene.

  Boktitler i den selektive ordningen/kategori 2 i boklistene er vurdert og innkjøpt av Kulturrådet før bøkene gjøres tilgjengelig for bibliotekene. Disse kan først sendes ut når status er innkjøpt (grønn).

 • Hvordan mottar bibliotekene boken?

  Papirbøker
  Ny norsk skjønnlitteratur for voksne sendes til bibliotekene i bokpuljen «Voksenlitteratur», kategorisert som Prosa, Lyrikk og Dramatikk. Bibliotekene mottar ny norsk sakprosa og tegneserier til voksne i egne puljer.

  Ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge leveres til bibliotekene i bokpuljen «Barne- og ungdomslitteratur», kategorisert som Prosa, Lyrikk, Dramatikk og Bildebok. Ny norsk sakprosa og tegneserier for barn og unge sendes også i disse bokpuljene, i de samme bokeskene

  For flere detaljer, sjekk Utsending av kulturfondbøker

  E-bøker

  Biblioteksentralen mottar e-bokfilene fra forlagene. Vi stiller e-bokfilene tilgjengelig for bibliotekenes leverandører av e-utlånssystemer, som igjen stiller dem tilgjengelig for utlån. E-bokfilene leveres altså ikke til bibliotekene.

  Boktitler merket 1 kan bli stilt tilgjengelig for utlån før Kulturrådets vurderingsutvalg har fattet vedtak om innkjøp av tittelen.

  Boktitler merket 2 vil derimot ikke bli tilgjengelig for utlån før Kulturrådets vurderingsutvalg har besluttet at tittelen skal kjøpes inn.

  Bøker som senere blir avslått, blir trukket tilbake.

  For flere detaljer, sjekk Utsending av kulturfondbøker.

For ytterligere informasjon om denne ordningen, se Kulturrådets nettsider.