Norsk sakprosa for voksne

Norsk kulturråds innkjøpsordning for ny norsk sakprosa for voksne omfatter sakprosautgivelser skrevet i en essayistisk, fortellende, resonnerende, opplysende eller argumenterende form.

Ordningen har løpende søknadsfrist. Forlagene søker Kulturrådet om innkjøp når manus er språkvasket og korrekturlest. En boktittel kan være påmeldt denne innkjøpsordningen enten som papirbok eller som parallellutgivelse papir-/e-bok.

 • Er boken innkjøpt?

  Denne innkjøpsordningen er selektiv, dvs. at innkjøp blir avgjort på bakgrunn av en kvalitativ vurdering av den enkelte boktittel og innenfor budsjettrammen for ordningen. Kulturrådets vurderingsutvalg for ny norsk sakprosa vurderer innsendte manus åtte ganger i året. Innen ca. to måneder etter påmelding vil oversikter over innkjøpte titler bli publisert i Boklister og på Kulturrådets nettsider.

 • Når leveres boken til bibliotekene?

  De innkjøpte bøkene skal så fort som mulig, og senest innen seks uker etter at Kulturrådet har kjøpt inn tittelen, sendes fra forlaget til Biblioteksentralen. For leveringsdato til bibliotekene, sjekk Boklister i kolonnen «Levert».

 • Hvordan leveres boken til bibliotekene?

  Papirbøker
  Ny norsk sakprosa for voksne leveres til bibliotekene i bokpuljen «Voksenlitteratur», kategorisert som Sakprosa. Ny norsk skjønnlitteratur og tegneserier til voksne sendes også i disse bokpuljene, i de samme bokeskene.

  For flere detaljer, sjekk Utsending av kulturfondbøker.

  E-bøker
  Biblioteksentralen mottar e-bokfilene fra forlagene. Vi stiller e-bokfilene tilgjengelig for bibliotekenes leverandører av e-utlånssystemer, som igjen stiller dem tilgjengelig for utlån. E-bokfilene leveres altså ikke til bibliotekene.

  For flere detaljer, sjekk Utsending av kulturfondbøker.

For ytterligere informasjon om denne ordningen, se Kulturrådets nettsider.