Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur

Norsk kulturråd administrerer åtte innkjøpsordninger for litteratur. Formålet med innkjøpsordningene er primært å styrke norsk språk og litteratur, ved å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i litteratur på norsk og god tilgjengelighet for alle.

Kulturrådet kjøper inn bøkene fra forlag, med midler fra Norsk kulturfond. Den økonomiske støtten gis til forlag og forfatter, og er i første rekke «produksjonsmidler» til litteratur.

De innkjøpte bøkene gjøres tilgjengelig for folkebibliotekene av Biblioteksentralen etter avtale med Norsk kulturråd. I Boklister finner du oversikter over hvilke boktitler som inngår i Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur.

 

Les mer om de enkelte innkjøpsordningene: