Kontakt og henvendelser

Her finner du kontaktinformasjon til leveransen av kulturfondbøker.
For andre henvendelser, ta kontakt med kundesenteret vårt.

Henvendelser om levering av papirbøker
Henvendelser om levering av papirbøkene kan rettes til Biblioteksentralens kundesenter eller telefon 22 08 39 00.

Biblioteksentralen besvarer spørsmål om levering av bøker etter den datoen som er oppgitt i den enkelte bokliste, i kolonnen «Levert», merket «p» (papirbok). Dette er datoen for når boken skal være levert til alle bibliotek som mottar kulturfondbøker.

Henvendelser om levering av e-bøker
Henvendelser om e-bøker kan rettes til Biblioteksentralen v/Thale Jerpseth, e-post: thale.jerpseth@bibsent.no eller tlf. 22 08 34 35.

Biblioteksentralen mottar e-bokfilene fra forlagene. Vi stiller e-bokfilene tilgjengelig for bibliotekenes leverandører av e-utlånssystemer, som igjen stiller dem tilgjengelig for utlån. E-bokfilene leveres altså ikke til bibliotekene.

Henvendelser om plasting av bøkene
Ta kontakt med Biblioteksentralen v/ Hanne Abrahamsen, e-post: hanne.abrahamsen@bibsent.no eller tlf. 22 08 34 91

Kulturfondbøkene leveres i utgangspunktet ikke med ekstra bokutstyr, og de er heller ikke plastet. Bibliotekene må eventuelt selv bestille og betale for disse tjenestene.

Henvendelser om tildelingen av kulturfondbøker
Henvendelser om tildelingen av kulturfondbøker skal gå til Nasjonalbiblioteket, Avdeling for bibliotekutvikling, bu@nb.no.

Kulturfondbøker sendes kun til de folkebibliotekene som har blitt tildelt kulturfondsett av Norsk kulturråd i samråd med Nasjonalbiblioteket. Det er ikke mulig for et bibliotek å sette seg på venteliste. Selv om folkebibliotekene er den formelle mottaker av kulturfondbøkene, gis de anledning til å viderefordele kulturfondbøker til skolebibliotek og eventuelle andre institusjoner. Fylkesbibliotek, grunnskoler og videregående skoler kan ikke være formelle mottakere av kulturfondbøker.