Informasjon til forlagene om levering av bøker

Levering av papirbøker

Papirbøker påmeldt/innkjøpt Innkjøpsordningen skal leveres til følgende adresse:

OrbitArena
Industriveien 18
2069 Jessheim

Levering av e-bøker

E-bøker som er påmeldt/innkjøpt innkjøpsordningene leveres via Biblioteksentralens forlagsportal: https://publish.bookbites.com/
Kontakt oss på kundeservice(at)bibsent.no for å få tilgang til portalen