Ofte stilte spørsmål ‒ Biblioteksentralen

 • Hva er Biblioteksentralen?

  Biblioteksentralen er eid av landets kommuner og fylkeskommuner og har levert bøker, data og tjenester til alle landets folkebibliotek siden 1952. Vi er et ideelt samvirkeforetak, der all fortjeneste går tilbake til utvikling av tjenester og produkter.

  Biblioteksentralens formål er å støtte bibliotekenes samfunnsoppdrag, også i en mobil og digital tid. Vi er en samarbeidspartner i utviklingen av de tjenestene bibliotekene trenger for å fremme lesing, kunnskap og kultur og øke bruken av biblioteket.

  Les mer under Om Biblioteksentralen

 • Hva er Bibliotekenes Hus?

  Bibliotekenes Hus er  et nettsted om bibliotekutvikling og huset vårt i Alf Bjerckes vei 20. Datterselskapene våre BS Undervisning, BS Eiendom AB20, og BS Eurobib holder til i samme hus.

 • Hvem eier Biblioteksentralen?

  Samvirkeforetaket Biblioteksentralen er en medlemsorganisasjon. Det er med andre ord medlemmene våre som eier oss. Medlemmene våre er 352 norske kommuner (87 prosent) , 9 fylkeskommuner (11 prosent), KS (2 prosent) og Norsk Bibliotekforening (0,3 prosent). Medlemmene har ansvaret for utvikling og prioriteringer i foretaket gjennom styret i selskapet, valgt av årsmøtet.

  Se full eieroversikt

  Det er bare norske kommuner, fylkeskommuner, universitet eller høgskoler som kan være medlemmer Biblioteksentralen. For å bli nytt medlem, søker du styret vårt om medlemsskap.

  Tas du opp som medlem, må organisasjonen betale et ansvarsinnskudd i form av andeler à 300 kroner innen en måned etter innmelding, se også vedtekter. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Hvis en organisasjon melder seg ut, betales dette andelsinnskuddet tilbake.

  Da Biblioteksentralen ble etablert i 1952, var innskuddene viktig som startkapital for det nye selskapet. I dag utgjør innskuddene en svært liten del av egenkapitalen vår.

 • Når er neste årsmøte?

  Årsmøtet arrangeres 26. april i 2023. Forhåndsvarsel ligger på bibliotekeneshus.no

 • Hva er BS konsern?

  Biblioteksentralen er morselskap til fire datterselskaper som til sammen utgjør BS konsern. Konsernet er en ledende leverandør av tjenester og produkter til bibliotek og skoler i Norge. Biblioteksentralen har i tillegg eierandeler i to tilknyttede selskap.

   

  Konsernet:

  Biblioteksentralen SA: Biblioteksentralen utvikler tjenester til bibliotek og er et ideelt samvirkeforetak eid av KS, Norsk Bibliotekforening, 252 kommuner og 9 fylkeskommuner. Foretaket ledes av Hans A. Vigen, som også er konsernsjef i BS konsern. 

  BS Eiendom AB20 AS: Formålet med selskapet er å eie og drifte eiendommen Bibliotekenes Hus i Alf Bjerckes vei 20. Selskapet er heleid av BS.

  BS Eurobib AS: BS Eurobib tilbyr innredningstjenester, tilbehør og møbler til bibliotek og skoler. Selskapet er eid av BS og Lammhults Bibliotekdesign AB med femti prosent hver.

  BS Undervisning AS: BS Undervisninger leverandør av skolebøker og digitale læremidler til grunnskoler og videregående skoler og utvikler tjenesten Pendel. Selskapet er heleid av BS.

  Norsk Bibliotektransport AS (NBT): NBT transporter bøker til og mellom bibliotek og utfører alle typer pakketransport og posttjenester for privat og offentlig virksomhet. Selskapet er heleid av BS.

   

  Tilknyttede selskap:

  BookBites AS: BookBites er et dansk selskap som utvikler tjenester knyttet til lesing og bøker. Biblioteksentralen eier 22,09 prosent i selskapet.

  Redia AS : Redia er et dansk design- og teknologiselskap som har spesialisert seg på produkter til bibliotek. Biblioteksentralen eier 38,16 prosent i selskapet.