Ofte stilte spørsmål ‒ Biblioteksentralen

 • Hva er Biblioteksentralen?

  Biblioteksentralen er eid av landets kommuner og fylkeskommuner og har levert bøker, tjenester og kompetanse til alle landets folkebibliotek siden 1952. Vi er et ideelt samvirkeforetak, der all fortjeneste går tilbake til utvikling av tjenester og produkter.

  Biblioteksentralens formål er å støtte bibliotekenes samfunnsoppdrag, også i en mobil og digital tid. Vi er en samarbeidspartner i utviklingen av de tjenestene bibliotekene trenger for å fremme lesing og gjøre kunnskap og kultur tilgjengelig for flere.

  Les mer under Om Biblioteksentralen

 • Hva er Bibliotekenes Hus

  Bibliotekenes Hus er både et nettsted om bibliotekutvikling og huset vårt i Alf Bjerckes vei 20. Datterselskapene våre BS Undervisning, BS Eiendom, og BS Eurobib holder til i samme hus.

 • Hvem eier Biblioteksentralen?

  Det er medlemmene som eier samvirkeforetaket Biblioteksentralen. Det er i all hovedsak norske kommuner (87 prosent) og fylkeskommuner (11 prosent) som har andeler i Biblioteksentralen. I tillegg har KS (2 prosent) og Norsk Bibliotekforening (0,3 prosent) andeler i Biblioteksentralen. Medlemmene har ansvaret for utvikling og prioriteringer i foretaket gjennom styret i selskapet, valgt av årsmøtet.

  Se full eieroversikt

 • Når er neste årsmøte?

  Forrige årsmøte ble arrangert 26. april 2022. Dato for årsmøtet i 2023 er ikke bestemt.

 • Hvem kan bli medlem og hvordan?

  Du søker styret i Biblioteksentralen om å bli medlem. Det er bare norske kommuner, fylkeskommuner, universitet eller høgskoler som kan være medlemmer. Tas du opp som medlem, må du betale et ansvarsinnskudd i form av andeler à 300 kroner innen en måned etter innmelding, se også vedtekter. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Hvis du melder seg ut, betales dette andelsinnskuddet tilbake. Da Biblioteksentralen ble etablert i 1952, var innskuddene viktig som startkapital for det nye selskapet. I dag utgjør innskuddene en liten del av egenkapitalen vår.