Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur

Norsk kulturråd administrerer fem innkjøpsordninger for litteratur. Formålet med innkjøpsordningene er primært å styrke norsk språk og litteratur, ved å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i litteratur på norsk og god tilgjengelighet for alle.

2015

Utsending av kulturfondbøker

2014

Utsending av kulturfondbøker