Hatprat, mobbing og desinformasjon i sosiale medier er en ny trussel mot det moderne demokratiet. Samtidig er ytringsfrihet en menneskerett og forutsetning for et fritt samfunn. Dette dilemmaet har satt temaet høyt på agendaen. Her er et utvalg bøker som bidrar til å belyse ytringsfrihet fra ulike sider.