I det engelskspråklige markedet har det vært en markant økning av utgivelser for målgruppen unge voksne (young adult eller YA) de siste årene, og flere av disse titlene er oversatt til norsk. En del norske bøker for voksne kan også egne seg godt for unge som står på terskelen til voksenlivet. På denne siden har vi samlet romaner, tegneserier og diktsamlinger som kan være aktuelle for denne aldersgruppen.

Klikk her for å lese om den nye alderskoden VU i katalogiseringen vår av bøker