"Barn og unge trenger å bli sett, hørt og tatt vare på av jevnaldrende og voksne rundt seg for å opprettholde en god psykisk helse", står det på Helsenorges nettsider. I de siste tiårene har andelen unge som sliter psykisk vært gradvis økende. Koronapandemien har bidratt til at enda flere barn og unge trenger psykisk hjelp, og regjeringen har psykisk helse som et av sine viktigste satsningsområder. Alle har en psykisk helse - og her finner du bøker til temaet. Se gjerne i artikkelen Folkehelse og livsmestring for bøker for barn og unge som kan være aktuelle til arbeid med helse som tverrfaglig emne i skolen.