Hvordan kan man støtte barna i læringsprosessen og hjelpe dem til å få en best mulig hverdag på skolen? Her har vi samlet bøker som tar for seg skolestart og leksehjelp for elever i grunnskolen. Bøkene for de minste handler om å gjøre overgangen fra barnehage til skole mindre skummelt, og kan leses av foresatte og barn sammen. Her er også tips til bøker som tar for seg effektiv leksehjelp, rettet mot foresatte som skal bistå i leksearbeidet, samt tips til inspirerende oppgaver for lekende læring og lettlestbøker fra ulike serier.