Verden er på et vippepunkt, og vi må handle umiddelbart for å stoppe artsutryddelsen og bremse den globale oppvarmingen. Her har vi samlet tilgjengelige bøker som kan gi mer kunnskap om hva som skjer med klimaet, og hvordan vi som enkeltmennesker og som samfunn kan bidra til å redde naturen og miljøet.