Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av identitet, og forankrer den enkeltes tilhørighet til samfunnet og en historisk sammenheng. Samtidig er et godt samfunn tuftet på et inkluderende fellesskap, med rom for mangfold og toleranse for ulike perspektiver, holdninger og livsanskuelser. Her har vi samlet noen bøker for barn og ungdom som på ulike måter handler om identitet og mangfold i det norske samfunnet. Bøkene kan også passe til arbeid med tverrfaglige emner i skolen.