Krig og flyktningkrise har i de senere år aktualisert flukt fra krig, fattigdom og sosial uro, og flyktningers situasjon som tema i litteraturen. Her har vi samlet aktuelle bøker og filmer som formidler fortellinger og erfaringer fra mennesker på flukt.