"Alle lykkelige familier ligner hverandre, hver ulykkelig familie er ulykkelig på sin egen måte", har det blitt skrevet. Familien er noe av det viktigste vi har i livet. Samtidig kan forholdet til våre nærmeste være det som volder oss mest sorg. Derfor er også litteraturen som handler om familier og familierelasjoner stor og omfangsrik. Her har vi samlet noen bøker og filmer for ulike målgrupper som på et eller annet vis handler om familielivet.