Ifølge Norsk mediebarometer brukte vi godt over tre timer på internett på en gjennomsnittsdag i 2020. Mye av tiden på nett tilbringer vi på sosiale medier. Og tiden vi bruker på nett, øker fra år til år. Temaer som digitalisering, sosiale medier og nettvett er dermed fortsatt svært aktuelle. Her har vi derfor laget en samling bøker som tar for seg disse temaene på ulikt vis.