Et fungerende demokrati er avhengig av borgere med grunnleggende kunnskaper om samfunnet de lever i. Demokrati og medborgerskap har derfor blitt et tverrfaglig tema i skolen. Målet er at elevene skal få kunnskap om demokrati som vil gjøre dem i stand til å bli aktive medborgere som deltar i demokratiske prosesser, blant annet ved å forstå sammenhengen mellom demokrati og menneskerettigheter, at demokrati kan komme til uttrykk på ulike måter, og at det er en sammenheng mellom individets rettigheter og plikter. Her har vi samlet bøker for både voksne og barn, som tar for seg temaer knyttet til politikk og samfunnsforhold.