En bærekraftig utvikling har sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter. Målet med en bærekraftig utvikling er å ta vare på livet på jorda og de behovene vi har i dag. Samtidig skal vi ta hensyn til kommende generasjoner, slik at også de vil ha muligheten til å dekke sine behov. Hvert enkelt individs handlinger har betydning: Vårt levesett og vår ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt. Her har vi samlet bøker og filmer som tar for seg temaer som bærekraftig livsstil, klima og naturressurser.