Mennesket er en del av naturen og har ansvar for å forvalte den på en forsvarlig måte. Målet med en bærekraftig utvikling er å ta vare på livet på jorda og de behovene vi har i dag. Samtidig skal vi ta hensyn til kommende generasjoner, slik at også de vil ha muligheten til å dekke sine behov. Hvert enkelt individs handlinger har betydning: Vårt levesett og vår ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt. Her har vi samlet bøker og filmer for barn og ungdom som tar for seg natur, klima og miljøvern. Bøkene kan også passe til arbeid med tverrfaglige emner i skolen.