Bestilling av nasjonale lånekort

Siden 2005 har vi i Norge hatt et register for nasjonale lånekort. Nasjonale lånekort har som mål å gjøre det mulig for bibliotekbrukere å benytte samme lånekort i alle landets bibliotek. For å bestille nasjonale lånekort må du først reservere en nummerserie. Dette gjøres ved å gå inn på lanekortet.no. Her velger du Reservering av lånernummerserier. For å kunne reservere lånenummerserie må du oppgi biblioteknummer og autorisasjonskode. Autorisasjonskoden er den samme som brukes i forbindelse med fjernlån. Videre oppgir du det antall lånenummer du trenger, dvs. det antall lånekort du skal bestille i denne omgang.

Når du har fått nummerserien oppgir du denne ved bestilling.

Vil du vite mer om
nasjonale lånekort?

 

Ring oss på +47 22 08 39 00 eller send en e-post