Tjenestesafari

1 dag, 3—6 pers

Pris etter avtale

 

Få aha-opplevelser og se bibliotekets tjenester med brukernes øyne.


Som ansatte kjenner dere biblioteket så godt at det er lett å glemme hvordan tilbudet erfares fra et brukerperspektiv. Tjenestesafari er en etablert metode i tjenestedesign-prosesser, der du opplever tjenestene med nye øyne.

Sammen bruker vi én dag til å sette oss inn i et brukerperspektiv og gå gjennom bibliotektets tjenester og tilbud med brukerens briller på. Hvordan oppleves biblioteket for en rullestolbruker eller en som er blind? Hva er det barneskole-barna er opptatt av i biblioteket, og hva med de som ikke er så støe i norsk? Etterpå samler og strukturerer vi observasjonene og tankene vi har gjort oss, og kommer opp med konkrete ideer til tiltak som kan forbedre og begeistre.

Vi tilbyr 1 fasilitator fra Biblioteksentralen og alt utstyr som trengs for å gjennomføre prosessen. I forkant av safarien har vi et møte hvor vi ser på utfordringene dere har, blir enige om et fokusområde og planlegger tidspunkt for safarien. Vi inviterer relevante brukere og/eller ikke-brukere til å delta på deler av safarien sammen med oss, eller gjennomfører brukerintervju i forkant, hvor funnene presenteres under safarien og brukes som grunnlag for observasjoene våre under dagen.

Hva kan du forvente?

  • Å få en bedre forståelse og empati for hvordan brukerne deres opplever biblioteket. 

  • Ha en strukturert liste med potensielle forbedringsområder. 

  • Ha utviklet et sett med potensielle løsninger for å forbedre situasjonen. 

  • Ha en konkret liste med neste steg for å teste ut ideene. 

Ta kontakt med oss


Vil du vite mer?
Bruk skjemaet, så kontakter vi deg!

 
Fasilitatorer

Katrine Ø. Svela


Katrine er tjenestedesigner i Biblioteksentralen og jobber spesielt med å utvikle tjenester for og med bibliotek. Hun er sivilingeniør i industri- og tjenestedesign og har solid erfaring med å lede digitale medvirkningsprosesser og kreative prosjekter i store organisasjoner. Katrine er opptatt av å sette brukeren og deres behov i sentrum av utviklingsprosessen og lager digitale og fysiske prototyper for å innhente relevant innsikt.

Martin K. Bråthen


Martin Kristoffer Bråthen er innovasjonssjef i Biblioteksentralen. Han er utdannet kultur- og samfunnsviter fra Universitetet i Oslo og har betydelig erfaring fra bibliotekdrift og -utvikling, både i operative og strategiske roller. Martin har hatt ansvar for og deltatt i ulike utviklingsprosjekter, blant annet med etablering av nye bibliotek og tjenester. Han har også bidratt til utformingen av overordnet strategi og rammer for det samlede bibliotektilbudet i Oslo og har arbeidet med utredninger, beslutningsgrunnlag og konseptdetaljering til bruk i offentlig forvaltning og i anbudssammenheng.