Strategiverksted

1—2 dager, inntil 80 pers

Pris etter avtale

 

Vi samler bibliotekansatte fra flere bibliotek, for å løse utfordringer som gjelder mange.


Strategiverkstedet går over en eller to dager for å tenke sammen og være hverandres sparringspartnere på tvers av bibliotekene. Bibliotekansatte fra flere bibliotek, for eksempel i et fylke, undersøker i felleskap hvordan dere kan realisere en felles målsetting.

Våre enkle, men effektive, verktøy skaper en atmosfære for kreativitet og samskaping som hjelper dere å åpne opp og tenke nytt. Ved å møtes på tvers av de tradisjonelle bibliotekene og filialene, skaper vi nye konstellasjoner og samtaler der vi kan utveksle ideer og perspektiver. Sammen undersøker vi utfordringene nærmere og kommer opp med gode ideer til hvordan disse kan adresseres.

Vi tilbyr 1 til 2 fasilitatorer fra Biblioteksentralen og alt utstyr som trengs for å gjennomføre prosessen. Vi har også et møte i forkant av verkstedet hvor vi definerer tema og blir enige om en utfordringsformulering.

Hva kan du forvente?

  • Få en bedre forståelse for de utfordringene dere står overfor. 

  • Dele erfaringer og utveklse perspektiver med andre i bransjen. 

  • Ha utviklet et sett med potensielle løsninger og mulige tiltak for å forbedre situasjonen. 

  • Knytte kontakter på tvers av bibliotek/organisasjoner. 

Ta kontakt med oss


Vil du vite mer?
Bruk skjemaet, så kontakter vi deg!

 
Fasilitatorer

Katrine Ø. Svela


Katrine er tjenestedesigner i Biblioteksentralen og jobber spesielt med å utvikle tjenester for og med bibliotek. Hun er sivilingeniør i industri- og tjenestedesign og har solid erfaring med å lede digitale medvirkningsprosesser og kreative prosjekter i store organisasjoner. Katrine er opptatt av å sette brukeren og deres behov i sentrum av utviklingsprosessen og lager digitale og fysiske prototyper for å innhente relevant innsikt.

Martin K. Bråthen


Martin Kristoffer Bråthen er innovasjonssjef i Biblioteksentralen. Han er utdannet kultur- og samfunnsviter fra Universitetet i Oslo og har betydelig erfaring fra bibliotekdrift og -utvikling, både i operative og strategiske roller. Martin har hatt ansvar for og deltatt i ulike utviklingsprosjekter, blant annet med etablering av nye bibliotek og tjenester. Han har også bidratt til utformingen av overordnet strategi og rammer for det samlede bibliotektilbudet i Oslo og har arbeidet med utredninger, beslutningsgrunnlag og konseptdetaljering til bruk i offentlig forvaltning og i anbudssammenheng.