Hurtigsprint

½ dag, 3—20 pers

Pris etter avtale

 

Med denne metoden hjelper vi dere fra hverdagsirritasjon til prioriterte tiltak på bare 3 timer.


Dette er en komprimert utgave av Biblioteksprinten. Det gir mindre tid til å innhente innsikt utenfra og teste ut prototyper, men metoden gir deg en strukturert oversikt over utfordringene dere står i og forslag til konkrete tiltak for å forbedre situasjonen.

Er det ingen som leser tidsskriftene og bare rot i listene til tv-spillene? Spør publikum om informasjon som allerede kan leses på skilt i biblioteket? Legger lånerne alltid boka i feil boks når de leverer? Ønsker dere et mer kreativt arbeidsmiljø, eller er det tusen andre ting som gnager og irriterer? Problemer har lett får å tårne seg opp, selv om mange av de ansatte har gode ideer til løsninger på lager.

Gjennom konkrete øvelser gir hurtigsprinten en god ramme for å finne fram til de gode ideene og prioritere mulige løsninger. I løpet av tre timer går dere fra en vid problemstilling til en liste med konkrete tiltak. Dere bestemmer hvem som skal ta ansvar for å sette tiltakene ut i livet, og alle får mulighet til å presentere løsninger eller ideer som kan bidra til å forbedre situasjonen.

Vi tilbyr 1 fasilitator fra Biblioteksentralen og alt utstyr som trengs for å gjennomføre prosessen. I forkant har vi et møte hvor vi ser på utfordringene dere har sammen og blir enige om en problemformulering.

Hva kan du forvente?

  • Få en prioritert oversikt over de utfordringer dere står overfor.

  • Finne og sortere ideene dere allerede har rundt potensielle løsninger for å forbedre situasjonen. 

  • Ha en konkret liste med tiltak, hvordan disse skal iverksettes og av hvem.

Ta kontakt med oss


Vil du vite mer?
Bruk skjemaet, så kontakter vi deg!

 
Fasilitatorer

Katrine Ø. Svela


Katrine er tjenestedesigner i Biblioteksentralen og jobber spesielt med å utvikle tjenester for og med bibliotek. Hun er sivilingeniør i industri- og tjenestedesign og har solid erfaring med å lede digitale medvirkningsprosesser og kreative prosjekter i store organisasjoner. Katrine er opptatt av å sette brukeren og deres behov i sentrum av utviklingsprosessen og lager digitale og fysiske prototyper for å innhente relevant innsikt.

Martin K. Bråthen


Martin Kristoffer Bråthen er innovasjonssjef i Biblioteksentralen. Han er utdannet kultur- og samfunnsviter fra Universitetet i Oslo og har betydelig erfaring fra bibliotekdrift og -utvikling, både i operative og strategiske roller. Martin har hatt ansvar for og deltatt i ulike utviklingsprosjekter, blant annet med etablering av nye bibliotek og tjenester. Han har også bidratt til utformingen av overordnet strategi og rammer for det samlede bibliotektilbudet i Oslo og har arbeidet med utredninger, beslutningsgrunnlag og konseptdetaljering til bruk i offentlig forvaltning og i anbudssammenheng.