Biblioteksprint

2—4 dager, 4—8 pers

Pris etter avtale

 

Biblioteksprint er en arbeidsmetode for å løse store utfordringer, validere nye ideer og forbedre eksisterende bibliotekstjenester på bare fire dager.


Biblioteksprinten vår bygger på den etablerte prosessen kalt Design Sprint. Det er en metode som legger til rette for at vi sammen kan undersøke utfordringer, komme opp med gode ideer og teste potensialet.

Sprinten består av et sett med konkrete øvelser som skaper rom for for samarbeid og kreativ problemløsning. Vi tilbyr 1 til 2 fasilitatorer fra Biblioteksentralen og alt utstyr som trengs for å gjennomføre prosessen. Vi har også et møte i forkant av sprinten hvor vi ser på utfordringene dere har sammen, planlegger tidspunkt for sprinten og setter sammen teamet som skal sprinte.

Sammen gjennomfører vi sprinten over 4 hele dager, hvor hele sprint-teamet må være tilgjengelig de to første dagene og minst én observatør må kunne delta på testingen dag 4. En uke senere møtes vi for å diskutere utfall av sprinten, og hvilke tiltak som bør iverksettes.

  Til stede Innhold

Dag 1

Hele sprintteamet

Sammen definerer vi utfordringene og masseproduserer potensielle løsninger. 

Dag 2

Hele sprintteamet 

Vi sorterer løsningene og bestemmer hvilken vei vi skal utforske videre.

Dag 3

Designer

Vår designer lager en prototype for den aktuelle løsningen.

Dag 4

Fasilitator og observatører 

Vi presenterer prototypen for virkelige brukere for å få tilbakemeldinger. 

Hva kan du forvente?

  • Få en bedre forståelse for de utfordringene dere står overfor.

  • Få utviklet et sett med potensielle løsninger for å forbedre situasjonen.

  • Få laget en prototype.

  • Få prototypen testet med fem virkelige brukere og samlet tilbakemeldinger.

  • Få en klar fornemmelse av om løsningen har potesial og en konkret liste over de neste stegene i prosessen.

Ta kontakt med oss


Vil du vite mer?
Bruk skjemaet, så kontakter vi deg!

 
Fasilitatorer

Katrine Ø. Svela


Katrine er tjenestedesigner i Biblioteksentralen og jobber spesielt med å utvikle tjenester for og med bibliotek. Hun er sivilingeniør i industri- og tjenestedesign og har solid erfaring med å lede digitale medvirkningsprosesser og kreative prosjekter i store organisasjoner. Katrine er opptatt av å sette brukeren og deres behov i sentrum av utviklingsprosessen og lager digitale og fysiske prototyper for å innhente relevant innsikt.

Martin K. Bråthen


Martin Kristoffer Bråthen er innovasjonssjef i Biblioteksentralen. Han er utdannet kultur- og samfunnsviter fra Universitetet i Oslo og har betydelig erfaring fra bibliotekdrift og -utvikling, både i operative og strategiske roller. Martin har hatt ansvar for og deltatt i ulike utviklingsprosjekter, blant annet med etablering av nye bibliotek og tjenester. Han har også bidratt til utformingen av overordnet strategi og rammer for det samlede bibliotektilbudet i Oslo og har arbeidet med utredninger, beslutningsgrunnlag og konseptdetaljering til bruk i offentlig forvaltning og i anbudssammenheng.