Behovsseminar

1 dag, innbyggerinnvolvering

Pris etter avtale

 

Lytt til innbyggerne dine og forstå hvilke behov, forventninger og ideer de har for biblioteket.


Behovsseminaret er et strukturert og kreativt møtested som legger til rette for innvolvering og medvirkning. Her inviterer vi lokalsamfunnet og relevante aktører inn for å få innspill til nye planer og investeringer for ditt bibliotek.

Aktørkartlegging: I forkant av behovsseminaret gjennomfører vi sammen en interessent- og aktør-kartlegging der vi får oversikt over hvilke personer og enheter som har eller burde ha innflytelse på biblioteket. Dette er for å sikre at de riktige partene blir invitert og inkludert i behovsseminaret og sørge for at mangfoldet er godt representert. Dette er et to timer langt møte, hvor vi gjennom strukturerte øvelser ender opp med en liste over aktuelle aktører med tilhørende vurdering av påvirkningsgrad. Basert på listen gjør vi sammen en vurdering på hvem som skal inviteres til behovsverkstedet.

Selve seminaret: Behovsseminaret gjennomføres som et heldagsseminar med spesifikke øverlser og aktiviteter for å kartlegge behov og forventninger hos de fremmøtte. Vi begynner med en gjennomgang av dagens situasjon med mulighet for kommentarer og innspill. Deretter, gjennom utarbeidede gruppe-oppgaver, identifiserer og klassifiserer vi behov og forventninger til videre utvikling. En uke senere møtes vi for å diskutere funnene fra behovsseminaret.

Vi tilbyr 1 til 2 fasilitatorer fra Biblioteksentralen og alt utstyr som trengs for å gjennomføre prosessen. I utgangspunktet ønsker vi at biblioteket eller prosjektgruppen selv stiller med bordverter og lokaler for gjennomføring av selve behovsseminaret. Dette fordi det skaper best forankring og tilhøringhet til funnene fra seminaret. Ved behov kan vi også finne andre løsninger.

Hva kan du forvente?

  • Ha utviklet et interessent- og aktør-kart. 

  • Få en klar fornemmelse av innbyggernes relasjon til biblioteket i dag. 

  • Ha en kategorisert liste med behov og ønkser fra til de ulike interessent-gruppene. 

Ta kontakt med oss


Vil du vite mer?
Bruk skjemaet, så kontakter vi deg!