Behovsseminar

1 dag, innbyggerinnvolvering

Pris etter avtale

 

Lytt til innbyggerne dine og forstå hvilke behov, forventninger og ideer de har for biblioteket.


Behovsseminaret er et strukturert og kreativt møtested som legger til rette for innvolvering og medvirkning. Her inviterer vi lokalsamfunnet og relevante aktører inn for å få innspill til nye planer og investeringer for ditt bibliotek.

Aktørkartlegging: I forkant av behovsseminaret gjennomfører vi sammen en interessent- og aktør-kartlegging der vi får oversikt over hvilke personer og enheter som har eller burde ha innflytelse på biblioteket. Dette er for å sikre at de riktige partene blir invitert og inkludert i behovsseminaret og sørge for at mangfoldet er godt representert. Dette er et to timer langt møte, hvor vi gjennom strukturerte øvelser ender opp med en liste over aktuelle aktører med tilhørende vurdering av påvirkningsgrad. Basert på listen gjør vi sammen en vurdering på hvem som skal inviteres til behovsverkstedet.

Selve seminaret: Behovsseminaret gjennomføres som et heldagsseminar med spesifikke øverlser og aktiviteter for å kartlegge behov og forventninger hos de fremmøtte. Vi begynner med en gjennomgang av dagens situasjon med mulighet for kommentarer og innspill. Deretter, gjennom utarbeidede gruppe-oppgaver, identifiserer og klassifiserer vi behov og forventninger til videre utvikling. En uke senere møtes vi for å diskutere funnene fra behovsseminaret.

Vi tilbyr 1 til 2 fasilitatorer fra Biblioteksentralen og alt utstyr som trengs for å gjennomføre prosessen. I utgangspunktet ønsker vi at biblioteket eller prosjektgruppen selv stiller med bordverter og lokaler for gjennomføring av selve behovsseminaret. Dette fordi det skaper best forankring og tilhøringhet til funnene fra seminaret. Ved behov kan vi også finne andre løsninger.

Hva kan du forvente?

  • Ha utviklet et interessent- og aktør-kart. 

  • Få en klar fornemmelse av innbyggernes relasjon til biblioteket i dag. 

  • Ha en kategorisert liste med behov og ønkser fra til de ulike interessent-gruppene. 

Ta kontakt med oss


Vil du vite mer?
Bruk skjemaet, så kontakter vi deg!

 
Fasilitatorer

Katrine Ø. Svela


Katrine er tjenestedesigner i Biblioteksentralen og jobber spesielt med å utvikle tjenester for og med bibliotek. Hun er sivilingeniør i industri- og tjenestedesign og har solid erfaring med å lede digitale medvirkningsprosesser og kreative prosjekter i store organisasjoner. Katrine er opptatt av å sette brukeren og deres behov i sentrum av utviklingsprosessen og lager digitale og fysiske prototyper for å innhente relevant innsikt.

Martin K. Bråthen


Martin Kristoffer Bråthen er innovasjonssjef i Biblioteksentralen. Han er utdannet kultur- og samfunnsviter fra Universitetet i Oslo og har betydelig erfaring fra bibliotekdrift og -utvikling, både i operative og strategiske roller. Martin har hatt ansvar for og deltatt i ulike utviklingsprosjekter, blant annet med etablering av nye bibliotek og tjenester. Han har også bidratt til utformingen av overordnet strategi og rammer for det samlede bibliotektilbudet i Oslo og har arbeidet med utredninger, beslutningsgrunnlag og konseptdetaljering til bruk i offentlig forvaltning og i anbudssammenheng.