IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  • BS Medievalg videregående skole
Bokvalget er en morsom og utfordrende del av jobben som skolebibliotekar, men det er svært tidkrevende å holde seg à jour i en travel hverdag. Lar du fagfolkene i Biblioteksentralens foreta deler av medievalget for biblioteket ditt, frigjør du tid til veiledning og formidling.

Vi har løpende kontakt med forlagene og får tidlig informasjon om hva som er under planlegging og produksjon. Du er dermed sikret å få ett eksemplar av de viktigste bøkene for målgruppen din tidlig. Bokvalget blir foretatt av personer med god kjennskap til bokmarkedet og skolens behov og læreplaner. Du kan dermed være trygg på at pakkene er aktuelle for skolen din.
 

Bokpakke 1

Bokpakke 1 inneholder et bredt utvalg nye norske og oversatte romaner, novellesamlinger og ungdomsbøker av den mer krevende typen. Bøkene er plukket ut med tanke på både skoleoppgaver og fritidslesing. Bokpakken er beregnet hovedsakelig for elever ved allmennfaglig studieretning.
 

Fagbokpakken

Fagbokpakken inneholder et bredt og aktuelt utvalg av norsk og oversatt faglitteratur i emner som historie, litteratur, språk, samfunnsfag, religion, naturfag, musikk og sport. Vi forsøker å ha bøker som dekker de fleste interesseområder og vanskelighetsgrader – med hovedvekt på bøker utgitt for voksne.
 

Bokpakke 2

Bokpakke 2 inneholder tegneserier, lettlestbøker, ungdomsbøker og faktabøker, både til fritidslesing og til skolearbeid. Pakken er utviklet etter ønske fra lærere og skolebibliotekarer ved skoler som har mange svake og utrente lesere.
 

Lydbokpakken

Lydbokpakkene består av både norsk og oversatt fag- og skjønnlitteratur i alle aktuelle vanskelighetsgrader. Lydbøkene kommer på diskformat, det vil si tradisjonelle lydbøker og mp3-lydbøker på CD.

Pris 

BOKPAKKE 1 BOKPAKKE 2 FAGBOKPAKKEN LYDBOKPAKKE
Kr 10.000,– Kr 10.000,– Kr 10.000,– Kr 4.000,–

Valgmulighet: Du kan selv bestemme om Bokpakke 1 og Bokpakke 2 skal inneholde kulturfondtitler. Husk å gi oss beskjed ved bestilling. Pakkene koster det samme.

Kontaktperson for bestilling og spørsmål

Aud Kristine Johnsen

Markedskonsulent, Kunde- & skolebibliotek og BS Medievalg barn

22 08 34 72