IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  • BS Medievalg grunnskolen

Bokvalget er en morsom og utfordrende del av jobben som skolebibliotekar, men det er svært tidkrevende å holde seg à jour i en travel hverdag. Lar du fagfolkene i Biblioteksentralens foreta deler av medievalget for biblioteket ditt, frigjør du tid til veiledning og formidling.


Skolebibliotek kan abonnere på bokpakker og lydbokpakker som kommer to ganger i året. Pakkene er delt inn etter målgruppe (barnetrinnet og ungdomstrinnet) og etter størrelse (antall titler og pris). Pakkene blir presentert i august og januar. Vi har løpende kontakt med forlagene og får tidlig informasjon om hva som er under planlegging og produksjon. Du er dermed sikret å få ett eksemplar av de viktigste bøkene for målgruppen din tidlig. Bokvalget blir foretatt av personer med god kjennskap til bokmarkedet og skolens behov og læreplaner. Du kan dermed være trygg på at pakkene er aktuelle for skolen din.

 

Bokpakker

Bokpakkene består av både norsk og oversatt fag- og skjønnlitteratur i alle aktuelle vanskelighetsgrader. For de to minste pakkene, kan du velge om pakkene skal inkludere nynorsktitler og/eller kulturfondbøker.
 

Lydbokpakker

Lydbokpakkene består av både norsk og oversatt fag- og skjønnlitteratur i alle aktuelle vanskelighetsgrader. Lydbøkene kommer på diskformat, det vil si tradisjonelle lydbøker og mp3-lydbøker på CD.

Pris 

  PAKKE 1 PAKKE 2 PAKKE 3
Bokpakke barnetrinn Kr 6.000,– Kr 10.000,– Kr 20.000,–
Bokpakke ungdomstrinn Kr 6.000,– Kr 10.000,– Kr 20.000,–
Lydbokpakke barnetrinn Kr 3.000,–    
Lydbokpakke ungdomstrinn Kr 3.000,–    

Valgmulighet for pakke 1 og 2: Husk å gi oss melding ved bestilling om du ønsker at pakkene skal inkludere nynorsktitler og/eller kulturfondtitler. Pakkene koster det samme.

Kontaktperson for bestilling og spørsmål

Aud Kristine Johnsen

Markedskonsulent, Kunde- & skolebibliotek og BS Medievalg barn

22 08 34 72