IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Katalogiseringspraksisen vår
Katalogpostene fra BIBBI har høy faglig standard og er tilpasset folke- og skolebibliotekene. I tillegg til standard katalogopplysninger inneholder BIBBI-postene en rekke opplysninger som gjør det enklere å gjenfinne materialet, blant annet:

Sammensatte emneord i strenger med kopling til Deweynumre (DDK5 og DDK23)
Aldersgruppemerker
Koder for dokumenttype
Språkkoder (lenken går til Nasjonalbibliotekets base)
Nasjonalitetskoder for personnavn
Funksjonsbetegnelse for personnavn
Koder for litterær form
Oversikt over sjanger-/form-emneord
Koder for litteratur tilpasset spesielle brukergrupper
Besetning, kategorier og komposisjonstype for musikk
Innholdsnoter (505-noter)

Kontaktperson

Kjersti Feiring Myrtrøen

Leder, bibliografiske tjenester

22 08 34 22