IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE

I bibliotek er RFID et enklere system enn strekkoder og eventuelt alarm. En RFID-brikke brukes, i stedet for strekkode, som identifikasjon av materiale. Fordelen med RFID-brikker er at flere brikker kan leses samtidig.

Dersom biblioteket har alarm vil også alarmen bli aktivert eller deaktivert i RFID-brikken samtidig som materialet blir lånt ut eller innlevert. Med RFID-brikker er det også mulig å få en oversikt over hvilke medier som utløser alarmen.

RFID kan også brukes til å søke etter feilplasserte medier eller sjekke om mediene står riktig plassert på hyllene. Dette gjøres med en hylleleser.

For et enkelt RFID-system trenger biblioteket:

  • RFID-brikker til bøker (og eventuelt til CD/DVD) Bestill her
  • RFID-arbeidsstasjon (benyttes til utlån/innlevering/registrering av nytt materiale)
  • Biblioteket kan også benytte RFID-selvbetjeningsautomater, RFID-alarmporter og eventuelt en RFID-hylleleser.


Sammen med vår leverandør P.V. Supa kan Biblioteksentralen tilby komplette løsninger med RFID teknologi. Både P.V. Supa og Biblioteksentralen har lang erfaring med RFID til bibliotek, og begge selskapene jobber utelukkende mot bibliotek. Vi kan gi råd og veiledning ved bytte av teknologi og anskaffelse av RFID-produkter.

Kontakt

Fredrik Lødding

Prosjektleder, selvbetjening og meråpent bibliotek

481 74 847

Eirik Hagen

Salgsansvarlig, selvbetjening og meråpent bibliotek

930 37 600