IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
 

Sikkerhet og trygghet

• Brukeren får tilgang til biblioteket med lånekort og PIN-kode.
• Personlig gjenkjenning: brukerens navn vises på display ved inngangen.
• Mulighet for bevegelsesstyrte kameraer i biblioteket.

 

Tilgjengelighet

• Tilby innlevering, utlån, reservasjon og bruk av biblioteket utenfor ordinær åpningstid.
• Brukerne får nødvendig veiledning på displayet ved inngangen.

 

Tilrettelegging

• Befaring og skreddersydd tilrettelegging i hvert enkelt bibliotek.
• Kan tilpasses alle typer bibliotek, både store og små.

 

Fleksibilitet

• Lyd og lys styres etter bibliotekets ønske.
• Det er enkelt å sette opp unntak og gjøre endringer for åpningstider.
• Mulighet for innlogging med elektronisk lånekort på mobiltelefon.
• Ta ut all ønskelig statistikk ved hjelp av kun få tastetrykk.

Referanser

Kontakt oss

Fredrik Lødding

Prosjektleder, selvbetjening og meråpent bibliotek

481 74 847

Eirik Hagen

Salgsansvarlig, selvbetjening og meråpent bibliotek

930 37 600

Baris Yucedag

Installatør, selvbetjening og meråpent bibliotek

472 56 147