IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE

Bestilling av nasjonale lånekort med strekkoder


Siden 2005 har vi i Norge hatt et register for nasjonale lånekort. Nasjonale lånekort har som mål å gjøre det mulig for bibliotekbrukere å benytte samme lånekort i alle landets bibliotek. For å bestille nasjonale lånekort må du først reservere en nummerserie. Dette gjøres ved å gå inn på http://www.lanekortet.no. Her velger du Reservering av lånernummerserier. For å kunne reservere lånenummerserie må du oppgi biblioteknummer og autorisasjonskode. Autorisasjonskoden er den samme som brukes i forbindelse med fjernlån. Videre oppgir du det antall lånenummer du trenger, dvs. det antall lånekort du skal bestille i denne omgang.

Når du har fått nummerserien oppgir du denne ved bestilling.

500 - 999 stk. (kr. 6,40/stk)
1000 - 4999 stk. (kr. 4,90/stk)
5000 eller mer (kr. 3,95/stk)
Layoutkostnader (engangsutgift)
Ved førstegangs bestilling av lånekort med eget design, tilkommer en engangskost på oppsett av layout på kr. 640.
Logo
Dersom biblioteket ønsker logo, og siste bestilling av lånekort var før august 2009, må logo med høyoppløsning legges ved bestillingen.
Legg ved logo i JPG / PDF / BMP / TIF (max 2MB):

Nummerserie til nasjonale lånekort:
Hvis du ikke har reservert en nummerserie, kan du gjøre dette her.
(standard er Code 39 hvis ikke annet er oppgitt)

(maks 3 linjer).

(Til bruk på nasjonale lånekort som bare skal brukes lokalt)
Bestill pakker à 500 stk. til kr. 500,- eller benytt deg av vårt tilbud og få 10 % rabatt ved kjøp av 4 pk.
Ønsker du et større antall, vennligst be oss om tilbud!

Dersom spesiell layout ønskes, skal dette beskrives og sendes i en separat fil til kundeservice(at)bibsent.no.
Be om pristilbud. Mva. og frakt kommer i tillegg.

Kontakt

Hanne Abrahamsen

Driftskonsulent økonomi/IT

22 08 34 91